חוק שימור הישחוק שימור היש,
חוק שימור האין,
היש והאין
גלים משלימים
מתעתעים מבלי להתמקד.
הכל ניתן לחדירה
הכל ניתן למעבר כלא היה
ומחסומים אין.
רק המצבורים היחסיים נושאים בלבם סיפורים על יש
ומעלימים מהעין את האין.
והחלל זועק את האין
ומחביא בתוכו את היש.
גלים של יש ואין על פני מרחבי האין והיש.
בונים מבנים והורסים
הורסים ובונים
ואני רק אדם,
סוגרת מסגרות,
תוחמת גבולות,
מחפשת חוקים
ונותנת להם שם.
צורות
מבנים
אדם
אדמה
נאחזת בקבועה על פי מידותי,
מודעת לידע שצברנו
וככל שאגדיל לצבור
יעלם הוא ממני.

לראש המאמר