עם חמור לבן
עם חמור לבן יבוא
המשיח שלי.
לא בדהרה יבוא. גם חרב ופגיון
לא ינצנצו לפניו באור השמש הקופחת.
לאט,
בשכנועים רבים יעמול להזיז
חמורו העיקש.
רגליו קבועות באדמה כיסודות בית המקדש
ואין להזיזן לא לימין ולא לשמאל.
ואחרים העמיסו על גבו כמסד, חלומותיהם להכחידו
ולהכחיד זכרו.
ביד רכה,
בריבועי סוכר ושיבולי חציר טרי ישתכנע
להזיז רגלו צעד ועוד צעד
לא על גב חמורו יבוא, משיח שלי.
מלפניו ישכנעו
ומאחוריו ידרבנו,
ומצדדיו ישמיע קולו
בשירה ובאגדה
כך,
במלאכה קשה יבוא.
הו משיח שלי,
הולך לאיבוד בדרכים לרוב משטות,
מתעקמות, מתפתלות ואין אחת סלולה
הרים, גבעות, ואף סערות מחביאים את האופק.
הו משיח מיוזע
כשהארץ מלאה בכמשיחים על סוסים דוהרים
מותירים אחריהם
נהרות אדומים.

לראש המאמר