אימי ואבי
אימי ואבי נישאו לא מאהבה.
בודדים
בעולם אכזר
בנו ביתם
על חמלה
ולא נולד עוד המשורר
שידע לספר
את אהבתם.


לראש המאמר