הגדרת הפליט עפ"י אונר"א - 2011
ההגדרה מעודכנת לתאריך 1.3.2011 (מתוך אתר האירגון).
לנוכח העובדה שהארגון מעדכן את הגדרת הפליט, מפעם לפעם באתר, עפ"י הצרכים הפוליטיים שלו, מצאתי לנכון להציג כאן, כמה צילומי מסך שצילמתי במשך השנים.
מצאו את ההבדלים:- הגדרה נכון לשנת 2000    הגדרה נכון לשנת 2006    הגדרה נכון לשנת 2008   

Definition of "Palestinian refugee" according to UNRWA - 2011
The UNRWA's refugee definition updated 1/3/2011. (taken from UNRWA site).
Due to the fact, that UNRWA updated its, Palestinian refugee’s operational definition from time to time, depending on its politicals needs, I bring here some snapshots from its site along the years.
Spot the Differences:- Refugees-Definition-year 2000    Refugees-Definition-year 2006    Refugees-Definition-year 2008   

 
  
 In the year 2011 The UNRWA's refugee definition was

 UNRWA's operational Definition - 2011

Under UNRWA's operational definition, Palestine refugees are people whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict.
UNRWA's services are available to all those living in its area of operations who meet this definition, who are registered with the Agency and who need assistance. The descendants of the original Palestine Refugees are also eligible for registration. When the agency became operational in 1950, it was responding to the needs of about 750,000 Palestine refugees. Today, 4.8 million Palestine refugees are eligible for UNRWA services.

הבא - NEXT


In the year 2000 The UNRWA's refugee definition was

 UNRWA's operational Definition - 2000


Under UNRWA's operational definition, Palestine refugees are Arabs whose normal place of residence was Palestine - the Land of ISRAEL between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict.
UNRWA's services are available to all those living in its area of operations who meet this definition, who are registered with the Agency and who need assistance. The descendants of the original Palestine Refugees are also eligible for registration. When the agency became operational in 1950, it was responding to the needs of about 450,000 Palestine refugees.

הבא - NEXT

למעלה - TOP


In the year 2006 The UNRWA's refugee definition was

 UNRWA's operational Definition - 2006


Under UNRWA's operational definition, Palestine refugees are persons whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict.
UNRWA's services are available to all those living in its area of operations who meet this definition, who are registered with the Agency and who need assistance. UNRWA's definition of a refugee also covers the descendants through the male line of persons who became refugees in 1948. The number of registered Palestine refugees has subsequently grown from 914,000 in 1950.

הבא - NEXT

למעלה - TOP

In the year 2008 The UNRWA's refugee definition was

 UNRWA's operational Definition - 2008

Under UNRWA's operational definition, Palestine refugees are persons whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict.
UNRWA's services are available to all those living in its area of operations who meet this definition, who are registered with the Agency and who need assistance. The descendants of the original Palestine Refugees are also eligible for registration. When the agency became operational in 1950, it was responding to the needs of about 750,000 Palestine refugees. Today, 4.6 million Palestine refugees are eligible for UNRWA services.

למעלה - TOP

 

אתם   ב   -
הגדרת הפליט לפי אונר"א
Definition of "Palestinian refugee"


חזרה למאמר


מצגת-וידאו

Back to Article

PDF - slideshow

Back2Home  Hebrew Back2Home  אנגלית  LIKE  YouTube  LinkedIn

Up to top