תהליכים בזרם הרומנטי

מקספר דויד פרדריך דרך ברנקוזי ועד עזרא אוריון


 

עבודת הגמר שלי - במסגרת לימודי אמנות


 

מאת:- יונה לוי גרוסמן

בהנחיית:- רחל שביט

 

 

תאריך הגשה:- ספטמבר 1990

 

"מימד" בית-ספר לאמנות.

 

 

תוכן העניינים


 

שם הפרק

תוכן

 

 

פתיחה

הקדשה.

 

הוקרה.

 

תקציר.

 

 

מבוא

 

 

בחירת הנושא

 

 

פרק א'

 

 

מאפייני הרומנטיקה

 

המאפיינים הרומנטיים באמנות הפלסטית.

 

 

פרק ב'

 

 

קספר דוד פרידריך - Caspar David Friedrich

 

תולדות חייו.

 

יצירתו של ק. ד. פרידריך.

 

הפירוש הפאנטאיסטי כפי שניתן לציוריו של פרידריך בהשפעת פילוסופית הטבע.

 

 

פרק ג'

 

 

ברנקוזי .

 

תולדות חייו.

 

עיקרי החשיבה הבודהיסטית והשפעתה על האסתטיקה.

 

רומנטיקה, תאוסופיה ובודהיזם כמנחות ביצירתו של ברנקוזי.

 

 

פרק ד'

 

 

עזרא אוריון Ezra Orion.

 

 

פרק ה'

 

 

סיכום .

 

נספחים .

 

ביבליאוגרפיה. 

 


פתיחה

 

עבודה זו מוקדשת

לזכרם של אימי אבי,

שושנה ולוי גרוסמן.

 

 

 

 

הוקרה

 

 

תודותיי נתונות

 

לחווה מחותן

לעזרא אוריון

ולרחל שביט,

על הנחייתה העניינית והמעניינת.

 

 

בהוקרה

יונה לוי גרוסמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

תקציר

 

יותר מכל האומניות, קרובה האמנות הפלסטית אל התהליכים שחלו בחשיבה הפילוסופית המדעית של האדם. יותר מכל הזרמים שבאמנות הפלסטית, היה הזרם הרומנטי

כלי ביטוי לאותם תהליכים מזככים, בחפשם אחר המהויות הקיומיות הבסיסיות, במערכת הקיומית האין-סופית.

בשלושה אמנים רומנטיים בחרתי להיעזר, בדרכי להעלות על הכתב תהליכים אלו.

קספר דויד פרידריך - Caspar David Friedrich , בן התקופה הנקראת בפינו "רומנטית".

קונסטנטין ברנקוזי - Constantin Brâncuşi , בן לתקופה "התעשייתית-מודרנית",

ועזרא אוריון , בן תקופתנו, תקופת "כיבוש החלל".

המסע המדעי, כמו המסע הרומנטי, הוא מסע "בעקומת חלל זמנית" זהו מסע שבו, ככל שירחיק האדם לנדוד אל מרחבי האין-סוף, לעולם יחזור אל עצמו.

 

יונה לוי גרוסמן.
 

חזרה למאמרים