תהליכים בזרם הרומנטי

מקספר דויד פרדריך דרך ברנקוזי ועד עזרא אוריון


 

עבודת הגמר שלי - במסגרת לימודי אמנות


 

מאת:- יונה לוי גרוסמן

בהנחיית:- רחל שביט

 

 

תאריך הגשה:- ספטמבר 1989

 

"מימד" בית-ספר לאמנות.

 

 

תוכן העניינים


 

שם הפרק

תוכן

 

 

פתיחה

הקדשה.

 

הוקרה.

 

תקציר.

 

 

מבוא

 

 

בחירת הנושא

 

 

פרק א'

 

 

מאפייני הרומנטיקה

 

המאפיינים הרומנטיים באמנות הפלסטית.

 

 

פרק ב'

 

 

קספר דוד פרידריך - Caspar David Friedrich

 

תולדות חייו.

 

יצירתו של ק. ד. פרידריך.

 

הפירוש הפאנטאיסטי כפי שניתן לציוריו של פרידריך בהשפעת פילוסופית הטבע.

 

 

פרק ג'

 

 

ברנקוזי .

 

תולדות חייו.

 

עיקרי החשיבה הבודהיסטית והשפעתה על האסתטיקה.

 

רומנטיקה, תאוסופיה ובודהיזם כמנחות ביצירתו של ברנקוזי.

 

 

פרק ד'

 

 

עזרא אוריון Ezra Orion.

 

 

פרק ה'

 

 

סיכום .

 

נספחים .

 

ביבליאוגרפיה. 

 


פתיחה

 

עבודה זו מוקדשת

לזכרם של אימי אבי,

שושנה ולוי גרוסמן.

 

 

 

 

הוקרה

 

 

תודותיי נתונות

 

לחווה מחותן

לעזרא אוריון

ולרחל שביט,

על הנחייתה העניינית והמעניינת.

 

 

בהוקרה

יונה לוי גרוסמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

תקציר

 

יותר מכל האומניות, קרובה האמנות הפלסטית אל התהליכים שחלו בחשיבה הפילוסופית המדעית של האדם. יותר מכל הזרמים שבאמנות הפלסטית, היה הזרם הרומנטי

כלי ביטוי לאותם תהליכים מזככים, בחפשם אחר המהויות הקיומיות הבסיסיות, במערכת הקיומית האין-סופית.

בשלושה אמנים רומנטיים בחרתי להיעזר, בדרכי להעלות על הכתב תהליכים אלו.

קספר דויד פרידריך - Caspar David Friedrich , בן התקופה הנקראת בפינו "רומנטית".

קונסטנטין ברנקוזי - Constantin Brâncuşi , בן לתקופה "התעשייתית-מודרנית",

ועזרא אוריון , בן תקופתנו, תקופת "כיבוש החלל".

המסע המדעי, כמו המסע הרומנטי, הוא מסע "בעקומת חלל זמנית" זהו מסע שבו, ככל שירחיק האדם לנדוד אל מרחבי האין-סוף, לעולם יחזור אל עצמו.

 

יונה לוי גרוסמן.


מבוא

בחירת הנושא .

"כל מדען מחזיק בפילוסופיה של מדע והוא בונה את יצירתו המדעית בהתאם לתכנית פילוסופית זו. לולא היה זה כך, הייתה יצירתו עניין מקרי, ערימה וגיבוב של טענות חסרות קשר. פילוסופית המדע שלו היא, לכן, הבסיס והצידוק שלו לתוכנית המחקר המדעית שלו. פילוסופיה זו נקבעת על ידו וקובעת את התמונה שהוא יוצר לעצמו בדבר קיומו בהתפתחות המדע, ולכן את תמונת ההיסטוריה של המדע אשר הוא מניח ביסוד עבודתו המדעית." [1]

כמעט והתפתיתי לפתוח את דברי כך. כל אמן מחזיק בפילוסופית חיים והוא בונה את יצירתו האמנותית בהשפעת פילוסופיה זו, לולא כן, היתה יצירתו זו עניין מקרי, אוסף יצירות ללא חוט מקשר ביניהן. פילוסופית חיים זו, היא הבסיס והצידוק ליצירתו, פילוסופיה זו נקבעה ע"י האמן וקובעת את התמונה ההיסטורית של האמנות שהוא מניח ביסוד עבודתו האמנותית.

לא, אינני עומדת לכתוב כאן על ההקבלה בין המדע והאמנות , אך מקורותיהם של שניים אלו הוא במח האנושי. כאשר המדע והאמנות הם שני אופנים של ביטוי למסעות אל האין-סוף, אותם עורך המח האנושי באמצעות הפילוסופיה. כשמדברים על מסעות המוח האנושי אל האין-סוף, אין אפשרות שלא לדבר על הצד הרומנטי והדומיננטיות שלו בדרך החשיבה במכלול הזה.

הזכרתי את תהליכי התפתחות הפילוסופיה האנושית כגורם משפיע על התפתחות המדע והאמנות והחשיבה הרומנטית כנגזרת מהתפתחות פילוסופית זו. הנושא בו אני עומדת לעסוק בעבודה זו, תהליכים רומנטיים כחלק מההתפתחות המחשבתית האנושית. וכפי שהם באים לידי ביטוי בעבודותיהם של שלושה אמנים.

א.      הצייר קספר דויד פרידריך - 1774 עד 1840 .

ב.      קונסטנטין ברנקוזי - 1876 עד 1957 .

ג.       עזרא אוריון - 1934 .


שתי תפיסות עולם בסיסיות מחליפות האחת את השניה מתחרזות זו בזו, משלימות זו את זו מתנגדות ומתנגשות זו בזו במסען הארוך לאורך תולדות מחשבתו של האדם. מסע שאולי ניתן להמשילו לאותה סחרחרת או הגלים, אשר בנקודת שיא של האחת מוצאת חברתה את נקודת התורפה שלה, ואת נקודת השבירה שמביאה לירידתה ועלית האחרת אל התודעה האנושית. שכן, כאשר תורה אחת מגיעה לידי תמצות קיצוני של עצמה, מולידה היא מתוך עצמה לחיים חדשים ובניה עצמית את התורה המנוגדת לה, עד לאותה נקודת תמצות עצמי, וחזור חלילה. שכן בראיה טוטלית וחד כיוונית, מכח הנסיבות נוצרת השתקפות הבבואה העצמית כנגטיב.

האחת מיוחסת למורה והשנייה לתלמידו.

האחד הוא אפלטון - Plato

ושני תלמידו אריסטו - Aristotle .

האחת היא החשיבה האפלטונית התופסת את העולם ככאוס ואילו השניה היא החשיבה האריסטוטלית שעולמה הוא קוסמוס הבנוי במבנה מאורגן ומסודר.

האחת מתבוננת בעולם בהתבוננות שכלית החושפת לפניו את צורתו של העולם באופן ישיר אך עם זאת יודעת שלא כל אדם ניחן ביכולת זו כפי שלא כל אחד יכול להיות משורר. לכן אין התבוננות בעולם לוגית אלא זו התבוננות הקרובה מאד לראיה המיסטית שבה רואה המיסטיקן את הממשות החבויה מתחת לתופעות ולכן האירציונאליות שבה. השניה כל כולה בנויה על ההתייחסות לסדירות שבתופעות ומחפשת אך ורק את ההסבר הלוגי - הרציונאלי.

האחת דואליסטית, מייחסת אידיאה לחומר, עפ"י תפיסתה, הצורה דוחפת את החומר וצרה בו את הצורה המוגמרת. כמו החומר הגנטי שבזרע המכיל בתוכו את צורת הכלנית ולא כל צורה אחרת. הרעיון הגורם לחומר להתנהג כך ולא אחרת – זהו עולם שאינו קיים מעצמו אלא נוצר מתוך רעיון חיצוני. יש מאין, ולכן גם אין הכרח לוגי. זהו עולם שהמקרה שולט בו. אין בו חוקיות. זהו עולם שאינו מתקיים כשלעצמו. הוא קיים בזכות רצונו של כוח אין-סופי.

השניה – לא מכירה בדואליזם מאין זה. הכול הוא טבעי. הכול ממשות אחת מושלמת, שהפרוט לפרטים לא ייתן ולא כלום. הדברים הם כפי שהם ויש רק לראותם. אין יש מאין, יש רק יש מיש. האחת מנתחת את הקו לנקודה ואת הזמן לרגעים. ואילו השניה שוללת כל אפשרות של הרכבת הקו מנקודות והזמן מרגעים. אצל האחת התנועה היא אשליה וחיבור נקודה נייחת אחת לשנייה. אצל השניה התנועה היא רצף קיים וממשי. אצל האחת קיים ה"מעבר למוחשי" ואילו אצל השניה קיים רק המוחשי. אחת יוצרת לעצמה התייחסות רומנטית אל הסביבה ואילו השניה התייחסות קלאסית ואנליטית.

זהו מאין דגם של מהפכות הקיימות בעולם המדע. זאת מכיוון שקיימות (ויכולות להתקיים) רק שתי פילוסופיות מרכזיות (אם כי יכולות להתקיים אין ספור וריאציות על שני קטבים אלו) [2]

מכאן, כל מעבר מן האחת לאחרת מהווה מהפכה מדעית שהיא חלק מתוך מהפכה בהתייחסות לפילוסופיית טבע כללית יותר.

 

לא לשווא התפתחה התנועה הרומנטית באמנות במאה ה-18. דווקא עם שקיעתה של החשיבה האפלטונית במדע ועלייתה של זו האריסטוטלית. שכן, זו הייתה תקופה של מאבק אידיאולוגי בין שתי תפיסות עולם. מאבק שגלש מעבר לחדרי הפילוסופים והמדענים. תקופה שהמשוררים והאמנים מצאו עצמם חשופים למאבק אידיאולוגי זה שכן, הייתה זו תקופת ההשכלה. הגדיל לעשות פרידריך שילר במסה שלו על "השירה הנאיווית והסנטימנטאלית על הנשגב", כשראה ברומנטי את הסנטימנטאלי ולפיכך את האידיאליסטי. ואילו בנאיווי, את הריאליסטי. כאשר שיאה של היצירה הוא בסינתזה שבין הנאיווי והסנטימנטאלי, בין האידיאליסטי והריאליסטי.[3]

בעולם המערבי, החשיבה הרומנטית לסוגיה, לא יכלה לבוא אל העולם ללא המהפכה הקופרניקאית - Scientific Revolution .

קופרניקוס - Nicolaus Copernicus טען שממדי התבל גדולים לאין ערוך יותר מאילו אשר מקובלים היו עד אז. וכי מערכת העולם מכילה מרחבים ריקים עצומים, אשר אין בהם שום דבר. משמעות גדילת וריקון העולם עבור האדם, הייתה גימודו הקיצוני. האדם החל להצטייר כנקודה זעירה בתוך מרחבים עצומים, הנעה במהירות עצומה במעגלים החוזרים על עצמם שוב ושוב ללא תכלית. חשיבותו ובטחונו של האדם פרחו לתוך תבל שמשמעותו נעלמת והולכת מעיניו. כך שחרדה לנוכח עולם סוריאליסטי מאין זה היתה בלתי נמנעת.[4] שכן העולם הפך לחסר נקודת אחיזה ויציבות. הזעזוע הקופרניקאי התבטא לא רק בתפיסת האני אל מול האין-סוף והחרדה הקיומית לנוכח קיום פיסי מפוקפק על גבי גרגר אדמה הדוהר במהירות מחרידה במרחבי העולם הכמעט ריקים. אלא, גם בפקפוק הנורא שהתלווה אליו ביכולתו של האדם להתמודד וללמוד להבין נכון את סביבתו. שכן, כל מדע האסטרונומיה העתיק שנסמך במשך כ-כ1500 שנה, ע"י מיטב הוגי הדעות בכל הזמנים התפורר ולא היה.

מהפכה זו החלה עם קופרניקוס ונסתיימה עם ניוטון - Isaac Newton במאה ה – 17. למרות שהאדם אבד לחלוטין את ייחודו הקיומי בעולם ומעתה הפך להיות קיומו חסר כל משמעות מבחינה קיומית בעולם (שנתרחב בינתיים והפך עם ניוטון אין-סופי ממש) הרי הודות לקופרניקוס וממשיכיו עד ניוטון, הושב לו לאדם, כבודו וייחודו האינטלקטואלי כיצור בעל תבונה.

ולא רק זאת, הפיסיקה הניטונית הסבירה לאדם שיש כוחות בלתי נראים לעין, אך נתפסים ע"י האינטלקט. המושכים את גורמי השמיים האחד לשני ואין חשש להתפוררות פיסית. בכך הוחזרה האמונה ביכולתו של האינטלקט האנושי להתמודד גם עם הבנת תופעות בלתי מוחשיות לכאורה. בהשפעת המהפכה הקופרניקאית ועל יסוד הזעזועים אותם עברה האנושות נזרקה לעולם הבעיה, מה מידת האוטונומיה שיש לשכל האנושי העיצוב והבנת סביבתו?

פילוסופים כמו, שפינוזה ( שפינוזה2 ) - Baruch Spinoza , דקארט ( דקארט2 ) - René Descartes ולייבניץ ( לייבניץ2 ) - Gottfried Leibniz פיתחו את הפילוסופיה שלהם, כאשר המשותף להם הייתה האמונה החזקה ביכולתו של המוח האנושי, ללא כל תמיכה חיצונית להגיע לחקר האמת. הם סברו שישנן אמיתות הברורות מעצמן לשכל. דקרט ולייבניץ טענו שישנם מושגים או עקרונות מסוימים הטבועים באדם מלידה. ללא עובדה זאת לא יתכנו למידה וידיעה.[5]

שפינוזה הציג את הטבע ככוליות אחת שחלקיה קשורים זה בזה ביחסים בעלי אופי לוגי-הכרחי. עפ"י שפינוזה, לטבע יש, מלכתחילה, שני היבטים. חומרי ומחשבתי. המחשבה מטבעה יכולה לשקף את מבנה החומר. כלומר, המחשבה, בדיעבד, בנויה כך שתיטיב להבין את הטבע.[6]

כפועל יוצא מזרם מחשבתי זה, התפתחה מחשבה נוגדת לו, המוגדרת כאירציונאליזם. האיראציונליזם מצידו כופר בדעות, שלעולם מבנה מסודר. שהאדם בשכלו יכול להבין את העולם. ושלתבונה האנושית, קיימת החשיבות העליונה ביותר בחיי האדם ובמוסריותו. האירציונאליזם המודרני צמח בעיקר כתגובה ליסודות הרציונאליזם כפי שהשתקפו בקיצוניות רבה באידאליזם של הגל.

ארתור שופנהאואר - Arthur Schopenhauer 1788 – 1860 מגדולי הוגי גרמניה שהיה מחלוצי התפיסה שתמכה בהגדרת האירציונאליזם, טען שכשם שפעילות האדם היא ביטוי של רצונו ולא שכלו, כן יש לכל דבר בעולם רצון המפעילו. רצון זה הוא כוח עיוור, נטול תכלית ומטרה. גם האדם, אשר נדמה לו שהוא פועל בהתאם לתפיסתו, רק מעמיד את תפיסתו לשרותו של הרצון העיוור.

שופנהאואר היה מחלוצי ההוגים של העיקרון האנתרופי. הוא טען כי "העולם הוא דימוי שלי". אופן תפיסתנו את העצמים אינו דומה לאופן קליטת הגירויים החיצוניים בחושינו. וכי נתוני החושים חדורים בפירוש הניתן להם ע"י השכל. אלמלא השכל, הייתה לנו רק תודעה עמומה, מחוסרת כל משמעות, של שינויים גופניים. בדומה לקאנט - Immanuel Kant שהגדיר את תפיסת הזמן והחלל כאינטואיציה פנימית, טען שופנהאואר שהשכל מכיל את הזמן, החלל והסיבתיות. כמוכן, אל התחושות אנו מתייחסים כאל תוצאות של מאורעות בעולם החיצון ומכאן שהעולם נוצר ע"י שכלנו. הניסיון הוא חלק מעולם הדימויים שלנו ומאחר שבאותו אופן שהעולם כמושא (אובייקט) תלוי בי בסובייקט, תלוי אני בו. מכאן שהסובייקט והאובייקט הם תחומים שאין להפריד ביניהם. העולם, עפ"י שופנהאואר, כדימוי הוא במידה רבה – אשליה. שופנהאואר אימץ את רעיונו של אפלטון, שעולם הדימויים אינו ממשי משום שיש בו התהוות מתמדת. מכאן שאין ביכולתו של השכל האנושי לקלוט ולנתח את העולם אלא אך ורק בדרך סובייקטיבית ומשתנה בדרך מתמדת. עפ"י שופנהאואר, גופנו משמש מפתח להבנת הטבע כולו והעולם אינו דימוי בלבד אלא גם רצון. כל הפעולות בטבע הן פעולות של דחף הרצון שאינו בא על סיפוקו לעולם. מכאן הדחייה של שופנאאור לרעיון הקדמה ומורשת ההשכלה. זוהי תפיסה דטרמיניסטית לגבי אופיו של האדם. אותו הוא רואה כתוצר של הטבע. מכאן החינוך בעיני שופנאאור אינו אלא שחרור הרצון מעצמו. לדעת שופנאאור השתחררות כזו מופיעה במיסטיקה, בתהליכי סגפנות שיש בהם משום התנקות מכל מה שהוא ארצי. שופנאאור טוען כי ליצירת אמנות יש מעמד מיוחד משום שהיא מבטאת את יכולתו של האמן לתפוס באופן בלתי אמצעי את הצורות המהותיות והנצחיות של הדברים, אותן כינה בעקבות אפלטון "אידיאות"[7]

 

לא לשווא ליקטתי, רשמתי וניסיתי להציג את תפיסות העולם השונות ביחס לשאלת מידת יכולתו של האדם להתמודד עם תפיסת האמת המוחלטת סביבו. לא לשווא ניסיתי להציג כמיטב יכולתי את השקפות עולמם והגיגיהם של מיטב הוגי הדעות שהשפיעו על התפתחות התודעה האנושית. שכן מהות קיומו של האדם היא לב ליבה של הגות זו. דברים המשמשים יסוד ומקור יצירה בזרם הרומנטי באמנות.

החשיבה הרומנטית היא תוצר של התלבטויות והגיגים אלו. לעיתים היא נוטה לאסוף אל חיקה ולבטא הגיגים מסוימים יותר מאשר אחרים, ולעיתים את היפוכם. אך יחד עם זאת, אף אחד מהאמנים הרומנטיים אינו עומד אדיש לדרכי מחשבה אלו. להיפך, אמנים אלו רגישים להשפעת זרמי החשיבה שהתרבות האנושית נחשפת במהלך השנים. תוך תהליך התפתחות התפיסה העצמית ותפיסת האמת הסובבת כהשתקפות לתפיסה העצמית.

במהלך עבודה זו יוצגו האמנים אותם בחרתי כדגם לרגישות ולשינויים המקבילים לתהליך השתנות החשיבה האנושית את עצמה. רוב עבודתם של אמנים אלו מוצגת כמקבילה חזותית לתהליכים בחשיבה זו.

החשיבה הפילוסופית אשר הוצגה כאן מתמקדת בגורלו החד פעמי והסופי של האדם. מבט המשמש כחוט המקשר והשזור בכל אחד ואחת מהמחשבות שהוצגו והבאים לידי ביטוי גם בעבודותיהם של האמנים אשר בחרתי להציג.


 

פרק א': - מאפייני הרומנטיקה .

 

מקורו של המונח רומנטו ממונח צרפתי רומנסקי ROMANESQUE שפירושו דמיוני [8]

במהלך המאה ה - 18, בשיא התפתחותה של החשיבה האפלטונית בתחום המדע ותחילת עלייתה המחודשת של החשיבה האריסטוטלית, הפך המונח "רומנטי" לניגודו של המונח "קלאסי". באמנות המערבית המונח ציין, במסגרת תיאור היום יום, התרחשויות מפתיעות, מנהגים מיוחדים, חזיונות על-טבעיים, זיכרונות מן העבר, וניחושים נבואיים על העתיד. בניגוד גמור ליצירה הקלאסית, עורבבו ביצירות הפאתטי והמגוחך, הדרמטי, היום יומי החילוני והמקודש. הרומנטי נוטה להתעניין בחלקם של ההשראה והדמיון על היצירה ופחות דורש מהאמן מודעות לכללים המנחים את דמיונו של היוצר.בתנועה הרומנטית הובלטה חשיבות המקוריות והוקדשה תשומת לב לייחודיות ההיסטורית של כל יצירה. היצירה עצמה הפכה לפרי "גאון".

ההתקדמות המדעית במאה ה-ה19 שאמורה הייתה להוביל את האדם אל הפסגות, הביאה לידי מודעות לקרע שנוצר בין האדם לטבע ובעקבותיו לאותה תחושה של אימה, פחד וייאוש שבאו מתוך הכרה שהתהליך הוא חד כיווני ואין אפשרות לחזור אחורה. הקידום הטכנולוגי והמהפכה התעשייתית יצרו את התורה של הקונפליקט שבין האדם לטבע והאמיתות של העולם המשתנה היו בחלקם הסיבות לנשמה המחפשת את עצמה אצל הרומנטיקאים.[9]

פרידריך שילר לאחר מסע פאטתי של חיפוש אחר החופש הרוחני והשאיפה להשתחרר ממגבלות הקיום "טבעי גרידא". ומתוך אמונה כי "הייחוד האנושי מתחיל במקום בו הטבע נגמר",[10] מגיע את המסכנה כי המודעות העצמית חוצצת בין האדם והטבע. במסה על השירה הנאיווית והסנטימנטאלית הוא טוען כי השירה הסנטימנטאלית היא שירתו של המשורר המודע לעצמו ויצירתו נובעת מתוך המודעות הזו והמודעות היא החוצצת בינו לבין הטבע שאחריו הוא מחפש.

התודעה היא המרחיקה אותו מן הטבע ובה בשעה היא המעוררת בו געגועים אליו, בעוד השירה הנאיווית - המתבטאת בשירה ביוונית הקלאסית, היא שירה בלתי מודעת לעצמה ואין חציצה בין המשורר לבין הטבע. אלא הוא עצמו בבחינת הטבע עצמו.[11] במילים אחרות, האמן הסנטימנטאלי לעומת האמן הנאיווי, מוצא בנפשו שניות בסיסית בין הממשות לבין האידיאל. הוא מודע לניגודים מהותיים בנפשו, בין הווייתו הסופית ובין ציוויי החירות והמוסר, בין שכלי ובין דמיוני. הוא מודע אף לכך שפיתוח כוח נפש מסוים נעשה על חשבון פיתוח כושר נפשי אחר.

שילר מעלה לתודעה האנושית מחדש את הטרגדיה הראשונה של האדם, האכילה מפרי עץ הדעת וקניית הידע המחיר תחושת חיי נצח. נצח הטבע אליו הוא שייך.

בתקופה בה זרם ההשכלה הולך וגובר המקנה לאדם ידע מדעי ומודעות עצמית, תחושת הטרגדיה הופכת לאקטואלית ובסיס מרכזי המנחה את היצירה הרומנטית.

כפי שהזכרתי קודם לכן את היחסים שבין החשיבה האפלטונית והאריסטוטלית, כך הסנטימנטאלי והנאיווי הם טיפוסים שונים, מנוגדים ומתוך כך משלימים, של אמנים ושל תפיסות עולם הקיימים בכל הדורות.

אולם, עקב שכיחותו של הנאיווי בתקופה הקלאסית והסנטימנטאלי בתקופה החדשה, (מאות ה-18 וה-19 לספירה) אפשר לראותם כשתי תקופות בתולדות היצירה האנושית.

מכאן משתמע, כי אין אפשרות להפריד הפרדה גמורה בין החשיבה האפלטונית הפילוסופית של הטבע לתפיסתו של המשורר הסנטימנטאלי של שילר ולרומנטי של תקופת המהפכה התעשייתית. כפי שאין להפריד בין זה האריסטוטלי הנאיווי והקלאסי. שני זרמים הקיימים ויוצרים בכל הדורות אך שכיחותם והרישום שהם משאירים על דורם קובעים במידה רבה איך תיזכר התקופה בתודעתנו.

עפ"י שילר, התודעה הסנטימנטאלית באה לידי ביטוי בשלוש צורות ביטוי ספרותיות.

האלגיה המתגעגעת לתקופה רחוקה של פשטות שאבדה לאדם.

הסאטירה המתריסה בשם האידיאל כנגד פגעי הממשות.

האידיליה המעלה כבחלום, דמות של מציאות לא קיימת שבה נפגשים הריאלי והאידיאלי.

 

האחים ו. שלגל וב.שלגל, ניסו להרחיב את הוראת המונח רומנטיקה. לצורך זה השתמשו לא מעט במסתו של שילר על השירה הנאיווית והסנטימנטאלית. האחים שלגל ייחסו לרומנטיקה את הדגשת החד פעמי, את ציון הפער בין הפיסי לבין הרוחני והנפשי, את תפיסת האישיות כמתפתחת לעומת תפיסתה כמוגמרת בספרות הקלאסית.[12] כל אלו באו לידי ביטוי באמנות הרומנטית, והאמן הפלסטי הרומנטי פיתח כלים פלסטיים להבעת מחשבות פילוסופיות וספרותיות אלו.

 

המאפיינים הרומנטיים באמנות הפלסטית.

המאפיינים הרומנטיים אשר באו לידי ביטוי בדרך זו או אחרת אצל האמנים הפלסטיים בתקופות השונות היו:

התייחסות למוטיבים המרהיבים של הטבע ע"י ניסיון להביעה תחושות אמביוולנטיות של יראת כבוד ויראת קודש לטבע ובו בזמן תחושות המבטאות את עוצמתו המדכאת והמאיימת של הטבע.הדמות האנושית מתקבלת כנושאת רגשות וכקורבן שביר הנתון לחסדי הטבע. לעיתים כשחקן בודד בדרמה אישית. נופים ליליים העוברים בהשאלה להקניית תחושת האין-סוף והבלתי מודע כאשר מקורות אור בלתי רגילים ובעלי מקור בלתי מובן מטילים את זוהרן על הנוף והדמות.[13] הסמל והדימוי הסמלי הפכו מקישוט הנלווה לרעיון המרכזי לנושא המשמעות של היצירה כולה.[14] חיפוש אחר העברת תחושה דתית מיסטית באמצעות הנוף החד-פעמי או המבט הבלתי אפשרי עליו.

שימוש במאפיינים אלו, מביא לעיתים לתחושה של בימוי הנופים שכן האמן הרומנטי משתמש רבות באלמנט המפגש המקרי המייחד את יצירתו. הוא משתמש ברגעים נדירים של היום והלילה. עם השפעתם המיוחדת של האורות ברגעים מיוחדים אלו וזאת כדי ליצור את תחושת המראה הנדיר.

השאיפה לרוחניות מביאה את האמן לעבד את הנושא בו הוא מטפל כך שיוציא את הפרטים הפחות חשובים וישמור אך ורק על המהות. דרך זיכוך זו אופיינית לפעולתו של האמן הרומנטי. וכך בדרך זו של זיכוך הוא מצליח להעביר תחושות מיסטיות, רגע מוקפא של תנועה או רגש חרדה מהבאות, אידיאליזציה של מקום או זמן, משאת נפש ורגשות של חרדה או פחד.[15] הרוחניות היא המטרה של הנשמה המחפשת את עצמה אצל הרומנטיקאים, בעקבות האמיתות המשתנות של העולם. הדמיון הוא כלי העבודה, הביקורת וספק החומרים.

 

אמנם, חלק מהמבקרים בתקופה הרומנטית ראו ביחס החדש לדמיון, למיתוס ולטבע, קו המאפיין את התנועה הרומנטית. לפני תקופת הרומנטיקה, נחשב הדמיון נחות מהשכל, מן התבונה ואף מן החושים. לפעמים ראו בדמיון, לדוגמא שפינוזה[16] כשם כולל להכרה חלקית, הפגומה והסובייקטיבית של המציאות. הרומנטיקאים ראו בדמיון לא רק כוח סביל המתעורר לפעולה בעקבות מגעיו של הגוף האנושי עם סביבתו. אלא כוח נפשי עצמאי היוצר דימויים וסמלים המסוגלים לתפוס תופעות מציאות הנעלמות מעיני החושים והשכל גם יחד. אף המציאות עצמה היא פרי הדמיון האנושי (ראה למעלה שופנהאור). יחס חדש זה לדמיון, נקשר בתפיסה החדשה של הטבע. מרבית הרומנטיקאים האמינו כי בטבע שולטת אחדות שאין להשיגה באמצעות האינטלקט ה"מפרק" בלבד. אשר דן בכל התופעות על סמך מחנה משותף כמותי, כיאה לחשיבה קלאסית. הרגשת האחדות שבטבע קרבה את הרומנטיקנים לחי, לצומח ואף לדומם שנתפסו כבעלי נפש ומשום כך גם הנהייה הרומנטית אחר מראות בראשית וחוויות ראשוניות של ילדות או של האדם הפרימיטיבי בטרם נגעה בהם יד המדע או המודעות הרציונאלית המפרקת והמנתחת.

ההכרה במרכזיות הדמיון הביאה להכרה ברב-השכבתיות ובניגודים שבנפש האדם. בעיקר ברעיון האינדיבידואלי המוחלט. התפיסה האינטואיטיבית התקבלה כתפיסה המשלימה את ההכרה המדעית. נוצרה הכרה בקשרי המשמעות בין החלום והחיים בהקיץ.

תחום הלא מודע קיבל מעמד מרכזי בהתנהגותו של האדם בפסיכואנליזה. והמשמעויות הסמליות של הלא-מודע הובילו לניסיונו של יונג לבאר תופעות נפשיות באמצעות ההנחה של התת-תודעה הקולקטיבית. מחשבות שצמחו בעקבות הרומנטיקה של המאות ה - 18-19 והשפיעו רבות על המחשבה והיצירה עד ימנו.


 

פרק ב': קספר דוד פרידריך - Caspar David Friedrich

1774 - 1840

א. תולדות חייו.

קספר דוד פרידריך - Caspar David Friedrich

נולד ב – 5.9.1774 בעיר גרויפסואלד - GREIFSWALD עיר ראשית במובלעת שוודית בצפון גרמניה לחוף הים הבלטי.

על ילדותו של פרידריך ידוע כי אביו היה בעל מלאכה ויוצר סבון ונרות. אימו מתה בהיותו בן 7. היו לו שמונה אחים ואחיות שחלקם מתו בילדותם. אחיו הצעיר ממנו מת כאשר הציל את פרידריך מטביעה.

ב – 1790 החל ללמוד רישום, ציור וארכיטקטורה באוניברסיטת גרויפסואלד. וב- 1794 עם גמר לימודיו, עקר לקופנהאגן בירת דנמרק שהייתה אז עיר מרכזית לתנועת ההשכלה בצפון אירופה וסקנדינביה. שם, פרידריך נרשם לאקדמיה לאמנות ולמד אצל הטובים שבציירי הנוף. מסיבות לא ידועות, הוא לא השלים את לימודיו באקדמיה. הוא העדיף להתקדם במקצועות הטכניים ופחות בנושאים כמו קומפוזיציה ועוד.

מיומנו של פרידריך אנו לומדים שהוא הכיר במוגבלותיה של הוראת האמנות. עפ"י דבריו אלו "לא הכול אפשר ללמוד ולהקנות באמצעות שינון ממית בלבד. שהרי מה שאפשר לכנותו רוחניות טהורה באמנות מצוי מחוץ לגבולות הצרים של המלאכה הנלמדת."[17]

עבודותיו של פרידריך מאותה התקופה, לא נשמרו.

בשנת 1798 עקר פרידריך לדרזדן - Dresden בה התגורר 40 שנה. בציוריו התעלם מתיאור פני העיר. אשר באותם הימים נחשבה לשכיית חמדה אדריכלית בגרמניה. פרידריך העדיף לערוך מסעות צפונה אל עבר מחוזות נעוריו בפורמניה- Mecklenburg-Vorpommern

גרופסואלד, האי ריגן (RUGEN) ולנויברנדבורג ( NEUBRANDBURG ). הוא העדיף את השהיה בטבע יותר מהשהיה במרכזי האמנות והרוח של תקופתו.

הוא הרבה לטייל ולרשום במחברתו את הנופים, העצים, סלעים, גאיות, הרים, חופים ואגמים. במסעותיו בצפון בוהמיה הרי ריזנגבורגה ( RIESENGEBIRGE ) ( Riesengebirge2 )

מערבה להררי הארץ ( HARZ ) ודרומה להרי "שוויצריה הסקסונית". רישומים אלו שימשו אותו מאוחר יותר בעבודותיו בדרזדן.

פרידריך שלא כעמיתיו בתקופתו לא עלה לרגל לאיטליה כדי להתרשם מאוצרות האמנות של העולם היווני, הרומי, של תקופת הרנסנס והבארוק. הוא העדיף שלא להתרחק ממכורתו ובמחברותיו נמצאת אף עדות להלך רוח זה. "לאדונים מבקרי האמנות כבר לא יאים השמש, הירח והכוכבים הגרמניים שלנו, העמקים שלנו, האגמים והנהרות שלנו, הכול צריך להיות איטלקי על מנת שיחשב לגדול ויפה."[18]

בדרזדן החל פרידריך לראות את ניצני ההצלחה שייחל לה. ציורי הנוף שלו הוצגו בתערוכות, זכו לביקורות אוהדות ונמכרו היטב. הם דיברו היטב אל לב הקהל בתקופתו. בשנת 1805 זכה פרידריך במחצית בפרס יוקרתי בתערוכה שארגן הוגה הדעות והמשורר הנודע ( GOETHE ) גתה.[19] בשנת 1807 – 1810 צייר מספר תמונות שנחשבו לנקודות מפנה ביצירתו[20] והוציאו לו מוניטין רב. מפנה זה קשור הן בתחיית הלאומיות על רקע ההתעוררות הרומנטית שכן עבודותיו של פרידריך ענו הן על המאוויים הרומנטיים הלאומיים והן לתחושות הרומנטיזציה של הנוף ופילוסופית הטבע שהיו לה אוהדים רבים.

פרידריך היה בקשר עם התועמלן א. מ. ארנט ( E. M. Arndt ) שהנאצים בזמנם ראו בו משורר לאומי ומתווה דרך ומנהיג רוחני לדרכם. ארנט בזמנו, הציע להנהיג לבוש לאומי בצורת גלימה כהה ורחבה וכומתת בד פחוסה, כמנהג אבות אבותיהם של הגרמנים בימי הביניים כדרך להתבדלות משאר העמים ובמיוחד מהצרפתים. לבוש זה מופיע בכמה מציוריו של פרידריך וגם כאשר הצרפתים אסרו ללבשו,


לא הפסיק פרידריך לציירו.[21] [22]

 

בשנת 1816 מונה פרידריך לחבר האקדמיה של דרזדן, הקים משפחה, אך, למרות שהציג את תמונותיו בתערוכות כמקודם, ציוריו לא זכו למחירים כפי שזכו להם קודם לכן. והמבקרים חדלו להתעניין בציוריו והיו גם כאלו שלא חסכו דברי לעג. אחת מהביקורות שנמנעו מלפרסמן נכתבה כך: - "על תמונותיו של 'XXX התבטא לפני זמן מה מאן דהו שהן אינן נראות כאילו צבעו אותן לא בבוץ אלא בחרא'. ככל שהתבטאות זו גסה, אני מוצא שהיא


קולעת ואמיתית - הוא מחקה את הקדמונים, אומרים ידידיו, אבל אם כן, אומרים אחרים, מדוע הוא עושה זאת בקיא של מאות בשנים ולעיתים רק בקיא".[23]

 

פרידריך מת ב – 7.5.1840 ונקבר בדרזדן. ידידו הצייר הנורבגי דאהל ( J.C.Dahl )

שפרידריך הרבה לצאת עמו למסעות שוטטות, ספד לו בזו הלשון. "ק. ד. פרידריך לא היה בר-מזל כלל וכלל, ונפל בגורלו מה שלעיתים קרובות נופלות בגורלם של אלה שניחנו בעמקות הרגש והמחשבה: בחייהם מבינים אותם אך מעטים, ואילו הרוב מבינים אותם שלא כהלכה, התקופה שלו ראתה בתמונותיו רעיונות שלוקטו וצורפו יחדיו בלא נאמנות לטבע. רבים קנו איפה את תמונותיו מתוך סקרנות משעשעת, או משום שחיפשו – וכוונתי בעיקר לתקופת מלחמת השחרור – ומצאו בהן מסר פוליטי ונבואי, רמזים ליד איתנים סמויים מן העין המתערבת בגורלותיהם הסבוכים של בני אנוש ומקדמת את שחרור גרמניה מידי הכובש הזר.

אמנים ושוחרי אמנות לא ראו בפרידריך אלא מעין מיסטיקן שכן, הם עצמם חיפשו דברים מיסטיים בלבד ...... הם לא ראו את הנאמנות והמסירות שתיאר בהן את הטבע בכל אשר צייר: שהרי פרידריך ידע וחש היטב שאין מציירים את הטבע שאי אפשר לציירו כלל, אלא אך ורק את הרגשותיו שלו – ואלה, חזקה עליהם שהן טבעיות."

אחרי תקופת הרומנטיקה נשכח פרידריך כליל לכמה דורות. רק עם ההתעוררות הגרמנית הלאומית בסוף המאה ה-19, בתקופת "הניאו-רומנטיקה" שבה ונתגלתה יצירתו מחדש. בימינו זוכה פרידריך לפריחה מחודשת ולא רק בגרמניה.

 

ב. יצירתו של ק. ד. פרידריך.

במשך חייו ותקופת יצירתו היה פרידריך חשוף להשפעתם של ראשי האסכולה הרומנטית החדשה אשר התאספו באותם הימים בדרזדן עצמה. שהיתה בירת היצירה הרוחנית של גרמניה באותם הימים. כמו א. ו. שלגל ( A. W. Schlegel ) מבקר ספרות ומתרגם מחזותיו של שקספיר - William Shakespeare לגרמנית, המשורר נוביליס ( Novalis ) שראה כאידיאל את הערכים האסתטיים והמוסריים של ימי הביניים הנוצריים באירופה, הפילוסוף י. ג. פיכטה ( J. G. Fichte ) שהעמיד במרכז שיטתו הפילוסופית את התפיסה שההכרה היא היוצרת את המציאות הנגלית, הפילוסוף פ. ו. י. שלינג ( F.W.J. Schelling ) שנטע לבסס באמצעות האמנות את הנחת האחדות בין העולם הריאלי לעולם האידיאלי.[24] הפילוסוף הנודע ארתור שופנאאור - ( Schopenhaur ) שהיה מושפע מהפילוסופיה ההודית ואשר בשנים 1814 – 1846 שהה בדרזדן ושם כתב את סיפורו "העולם כרצון ודמיון" בו טען שהעולם החיצון הוא דימוי שלי. וכמו כן מגדולי הוגיה של פילוסופית הטבע, המשורר והוגה הדעות גתה - Johann Wolfgang von Goethe

וחברו פרידריך שילר - Friedrich Schiller .

 

משחר ימי המין האנושי עוררו נופים מסוימים פליאה, התרוממות, יראה וחרדת קודש. ועל כן יצרו באדם תחושה וצורך לקדש את הבורא שבראם.הדתות למיניהן בתקופות השונות נצלו תחושה זו כדי לכנס את היראים תחת כנפיהן. אלא שבעידן הרומנטיקה ירדה קרנה של הדת הממוסדת במידה רבה בהשפעת תנועת ההשכלה. אך, בד בבד גברו החיפושים אחר התחליפים שיספקו את תחושת הביטחון והנשגב שהקנתה הדת למאמיניה. הלאומיות הייתה להוגי הרומנטיקה אחד התחליפים לדת. אך הלאומיות רק פאן אחד מתוך מכלול של תפיסת עולם רחבה יותר. תפיסה שכונתה באותם הימים "פילוסופית הטבע" . תפיסת עולם פילוסופית זו ברמתה האוניברסאלית והן בדמותה הלאומית , באות לידי ביטוי ביצירתו של פרידריך.

 

בראשית ימיה היתה התנועה הלאומית הגרמנית, תנועת מחאה נגד ההסדרים המדיניים אשר נכפו על גרמניה בידי צרפת. בנוסף להסדרים אלו, הייתה עליונותה בתרבותית של צרפת גורם מאיים על מעמדה, תרבותה ושפתה של גרמניה. שכן, השפה הצרפתית הייתה השפה השגורה בפי בני האצולה והמשכילים ובנוסף לכך, הצלחותיו של נפוליאון - Napoleon I of France היתה בהם משום אישור לעליונות תרבותית זו.

בשנת 1806 הביס נפוליאון את פרוסיה והכתיר את שליט סקסוניה - Saxony למלך. בני סקסוניה השתתפו במלחמותיו של נפוליאון כנגד צבאות אוסטריה - Austria ופרוסיה - Prussia . רבים מאותם גייסות גרמניים בשרותו של נפוליאון קפאו למוות בערבות רוסיה - Russia .

בשנים 1812 – 1813. פרידריך השקיף על קשר זה בשאט נפש. ביתו הפך למרכז מפגשים לאישים בולטים מחוגים שביקרו את השלטון.

ביניהם התועמלן א. מ. ארנט. אמנם במשך כל חייו הזדהה פרידריך בכל ליבו עם התנועה הלאומית הגרמנית וביודעין הרבה לתת ביטוי לכך ביצירותיו. הוא צייר תחילה יצירות אשר ממבט ראשון לעין הצופה החיצוני נראות כתמימות אך, בגרמניה על רקע התקופה הרומנטית היא נתפסה כמלאה בסמלים אסוציאטיביים ששימשו את האמן ואת הקהל הגרמני כרמזים בשפה משותפת. פרידריך לא נמנע מלהשתמש בשפה זו ככל שיכול. ואמנם עבודותיו נתפסו כמעבירות מסר רעיוני פוליטי ומשמשות שפה בתקשורת חברתית. דוגמאות לכך ניתן למצוא בציורו – "פרש צרפתי ביער". בה מתואר לוחם עם קסדה הניצב ביער אשוחים שאשר על גדם עץ שבחזית התמונה יושב עורב.[25]

 ציור שקבל פרשנות על שחרורה של גרמניה מעול הצרפתים וזאת כאשר האשוחים מסמלים באותה שפה אסוציאטיבית, את חיילי גרמניה. הפרש, מסמל את הפרש הצרפתי או הצבא הצרפתי שאיבד את סוסו ביער על רקע נוף חורפי המסמל את המוות. ואילו העורב, הנמצא בחזית התמונה שר עליו קינה. תמונתו של פרידריך מספרת סיפור, אך היא עושה זאת בדרך עקיפה ומרומזת באמצעות דימויים וסמלים. הם מוגשים במסווה, בדרך לא ישירה ולא גלויה. הסמלים הללו משמשים כמתווכים בין הסיפור לבין הצופה. זוהי שפת סתר בין הצייר לבין הקהל. שפה הלקוחה מתקופה וממציאות תרבותית היסטורית ייחודית. ממנה שאבו הסמלים את כוחם. פרידריך השתמש בשפת הציור כמו שמשתמש בקליגרפיה עממית, והיא הייתה לשפת קודים בינו לבין צופיו. דוגמאות לכך יכולים לשמש ציוריו הרבים שעסקו במבני ה"דולמן" המפוזרים בכל אירופה וכן, גם בארץ ובגולן. הדולמן היא כנראה מצבת קבר פרה-היסטורית מהתקופות הניאוליטית והכלכוליתית בערך 3000 – 4000 לפנה"ס, הבנויה מסלעים גדולים ולא מסותתים. אשר כמה מהם ניצבים על הקרקע והאבן הגדולה ביותר מונחת עליהם. המבנה כולו נראה כשולחן ( בארץ הם נראים כמשקופים או כשערים ) והן כנראה שימשו את האדם הפרה-היסטורי שעבר באותה עת להתיישבות קבע והתעורר הצורך לשמר את זכר המתים ולהקים להם מצבות זיכרון.

בגרמניה מכונה הדולמן – "קבר ענקים" [26] [27] 

חוקר האמנות ינסן התיחס לציור "קבר ענקים בסתיו" וכך כתב "הציור שצוייר בשנת 1820 בערך, הוא הדרמטי ביותר מכל תיאורי קברי הענקים של פרידריך. תחת שמים פרוצים לרוחות ולאור, מונח גוש סלע עצום המכסה את פני הקבר בעוצמה פסקנית. אבנים קטנות יותר, המסודרות במעגל ונושאות את הגוש הגדול, כבר שקעו באדמה. מצד שמאל מנשבת רוח סערה, חולפת לאורך התמונה ומכופפת ימינה את ענפי השיחים. גם גזע העץ המוכה שבשוליה הימניים של התמונה משתלב בתמונה זו. תמונה זו מוצאת לה משקל שכנגד בעננים, הפורצים שמאלה מתוך אזור דמוי קשת הפונה מטה ומתמקד בגוש אפור וגדול. מתח זה בין תנועות מנוגדות נראה גם בענפים שבתחתית התמונה במרכזה. פרידריך שב וחיזק את מבנה התמונה ביצירת ניגודים חריפים. התל הנמוך מסמן מאין גבול לקשת התחתונה, על רום התל ניצב קבר ענקים, הוא הקשת העליונה, וזו מוצאת לה משקל שכנגד בצורת הקשת ההפוכה שבשמים. נמצא שלא זו בלבד שקבר הענקים נמחץ, כביכול, בין השוקיים של צורות הקשת הגיאומטריות ( ואולי מבקשות האבנים להרחיק את שוקי הקשת זו מזו? ) אלא שיש לתל הנמוך עוד שני תפקידים.

1. הוא דוחס בכוח שתי שכבות חלל שונות לחלוטין לתוך שדה הציור: המישור

         הקדמי הטבעי והשטוח שיוצר הקבר, והמישור האחורי שיוצרת שכבת הרקיע העולה

    ממקום כלשהו מאחורי הקבר.

2.      הוא מעניק לנושא התמונה – קבר הענקים – מסגרת, המצויה בתוך גבולות התמונה,

ומשלימים אותה משמאל הצורה הקעורה של שיח ומימין גדם העץ המת.

משום כך לובש מבנה התמונה, על אף הכוחות העזים הסוחפים את פני הציור, צורת זרם מעגלי המסתובב סביב נושא התמונה. מצבת זיכרון שבמרכז התמונה מחזיקה מעמד מול זרמי הזמן המאיימים ונגד שטף הסערה.


כך עלה בידה לשרוד בשלמותה מעידן הקדומים ועד עצם היום הזה."[28]

 

פרידריך, לא רק שהוא משתמש בסמלים כשפת קודים, גם דרך עיצובם היא בעלת משמעות חשובה להבנת שפה זו ופרידריך המודע לכל פרט בעבודתו, מתפעל היטב גם צד זה ביצירתו. כך שהפירוש הניתן לתמונה מנותב היטב אל ליבו של הצופה כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהמשך ביקורתו של ינסן.

"יש הסבורים שנושא התמונה מסמל 'כשלון תפיסת העולם של הוד גבורה פגאני ( של עבודת אלילים )' או 'חוסר המוצא של תפיסת העולם הפגאנית' ברצוננו להפוך את הקערה על פיה:

העצמים הגדולים המסמלים את העבר, שרדו זה מאות בשנים, והחזיקו מעמד למרות כל הסערות והאסונות המאיימים עליהם מן השמים. גוש השחם יציב בלא רתע. האין מקורו בימים שהאל עוד התהלך בארץ?

יתר על כן, יש להניח שקבר הענקים אינו מסמל בעצם את עבודת האלילים אלא את העבר עטור התהילה של העם, שליחו לא נס עד היום. כך מקבלת התמונה משמעות פוליטית כפי שביטא זאת תיאודור קרנר, (Teodor Korner ) 1791 – 1831 משורר ומחזאי גרמני פטריוטי. אשר נפל בקרב לייפציג, בשירו 'עצי אלון':

לגזירות הגורל אדישים,

לשווא איימו עליכם העתים,

ישמעו ענפיכם קינה:

כל גדולה נבחנת במיתה!

בדרך זו אפשר להבין את התמונה כהצהרת אמונים של פרידריך לכוח העמידה של הגרמנים בימים שהחלו במה שמכונה רדיפת ה 'דמגוגים' של תקופת הרסטורציה./span>[29]

דבריו של ינסן מדברים בעד עצמם ומשקפים את הדרך בה התקבלו ותורגמו ציוריו של פרידריך בעיני הציבור הגרמני בתקופתו.

כיום, בניתוח זהיר של עבודותיו אלו ועבודותיו בכלל יכולים אנחנו למצוא תכונה בולטת מאד ברבות מעבודותיו של פרידריך והיא האמביוולנטיות וההתרוצצות בין מגמות סותרות הגורמות למתבונן להתלבט בין משמעויות הסותרות לעיתים אחת את השניה. פירוש הדבר הוא, שבאותה התמונה ואף באותו קוד מובא רעיון לצד היפוכו הגמור.

כדוגמא לכך ניתן להביא את הציור – "קבר ענקים ליד גיצקוב" – 1837. קבר הענקים כביכול בא להביע את חוסנו של העם ועמידתו האיתנה למרות פגעי הטבע והזמן. בו בזמן בדרך בה מעוצבות אבני הקבר יש בהן מן הפקפוק או הייאוש מאופן עמידה זה. שכן, פרידריך מעמיד את האבנים בדרך שיש בה משהו מן המוזר באופן החיבור שלהן:-

האבן החמישית הגדולה מכולן מכסה את ארבע האבנים שמתחתיה, אך ככל הנראה לעין, האבן נשענת אך ורק על שתיים בלבד ושטחי המגע עצמם כל כך קטנים עד שהיא נראית כמרחפת באוויר. כך מתקבל ניגוד עז בין תחושת הכובד והמוצקות שמעוררות האבנים עצמן לבין תחושת הריחוף וחוסר האחיזה שמעורר אופן הארגון שלהן בחלל התמונה.

סמל נוסף בעל הבעה לאומית מובהקת שפרידריך נהג להשתמש, היה הלבוש הגרמני הלאומי אשר נאסר ללבשו בשנת 1816 לאחר קונגרס וינה אשר סתם את הגולל על תקוותיהם של שוחרי איחוד גרמניה. פרידריך הכיר בפן מרדני זה ביצירתו והתמונה "שני אנשים מתבוננים בירח" – 1823, שצוירה כמו תמונות רבות אחרות לאחר שנאסר ללבוש את הלבוש הגרמני, מעידה יותר מכל על כך שיש בתמונות אלו גם משום הבעת מחאה על דיכוי התנועה הלאומית הגרמנית. אך יחד עם זאת ולמרות קשריו של פרידריך עם התועמלן ארנט, שבמסגרת פעילותו הלאומית הטיף גם לשנאת זרים, אין הדבר בא לידי ביטוי אצל פרידריך. ולא מוצאים לא בדבריו ולא בעבודותיו כל גישה קיצונית מאין זו. עם זאת אין להתעלם מדברים כפי שנאמרו ע"י מיוסל ( Miesel ) חוקר האמנות, "הלאומיות של קספר דויד פרידריך, כאמור, היתה עזה ונלהבת... ונראה שהיתה שקולה לדת בחשיבותה ולא משועבדת לה". [30]

 

שאלות רבות נשאלות לגבי דרגת לאומנותו של פרידריך. האם הרחיק לכת עד לרמתו של ארנט? שהפך ברבות הימים לאבן שואבת ולדוגמא בתורתם של הנאצים.

האם היה פרידריך יוצר לאומני? או אולי יוצר לאומי שעיקר עינינו היה בחירות עמו במובן הכללי ביותר והאידיאל לשמו, לרבות הגדרה עצמית בלבוש לאומי? או גלש לאותו תחום התובע חירות ללאום אחד בלבד והנכון לשלול חירות זו מאחרים? ( הנאצים בתקופתם רתמו את פרידריך ויצירתו לצורכי התעמולה שלהם.).

פרידריך בחייו היה דמות עשירה ששאבה את עושרה לא רק מעולמם של חברים כמו ארנט. האסכולה הרומנטית באה לידי ביטוי בעבודותיו על כל רובדה ולא רק ברובד הלאומי שבה.רוח הגיגיהם ודבריהם של גתה, שילר, היינה ואחרים, ידידיו הקרובים ביותר אשר איתם שמר גם על קשרים הדוקים ביותר, באה לידי ביטוי בתמונותיו, בטכניקות חדשות ובאופני העמדה בלתי שגרתיים. פרידריך הצליח בציוריו לטמון לצופה אשליית מציאות. אשליה של התבוננות בנוף ממשי או בצילום של נוף ממשי ויחד עם זאת לחוש שאת הנופים של פרידריך שום מצלמה לא יכולה לצלם ושום עין אינה מצליחה לקלוט. פרידריך יצר נופים שאינם בנויים עפ"י חוקי-הטבע, הפיסיקה והאופטיקה המוכרים לנו.הוא נתן לראות ולחוש פרטים שאינם כלל בתמונה, ובכך מאפשר להשליך על התמונה את מה שהצופה יודע על העולם הממשי שמחוץ לתמונה. תיאורים כאלו מוסיפים לתמונה עבר ועתיד. פרידריך בציוריו מקפיא סיטואציות של רגע דרמטי המביאים את הצופה לידי מחשבה ציורית אישית התובעת הפעלת הדמיון ובניית תהליכי חשיבה והשתלשלות תהליכים אל מעבר לסיטואציה המוקפאת המוצגת אל עבר העבר ואל העתיד.

 פרידריך, בהעמדה המיוחדת במינה, מצליח להעמיד את הצופה במצב של חוויה רגשית חד-פעמית ואינדיווידואלית שאופייה האסטתי והכמעט דתי נובע מהפנימיות שלו. במילים אחרות, פרידריך באמצעים הייחודיים שלו מצליח לעורר בצופה חוויה רומנטית ייחודית חד-פעמית, אינדיווידואלית מיתית, כפי שרק חשיפה בלתי אמצעית לנוף קסום המתמזג עם דמיונו הרומנטי של הצופה, יכול לעשות. את אותה התחושה הרומנטית הקסומה והחד-פעמית ניתן להדגים מדברים אותם כתב המשורר לודביג טיק ( Ludwig Tiech ) שהיה מראשי אסכולת הרומנטיקה במכתבו לידיד נפש.

"היה זה בשנתי הראשונה באוניברסיטה, בשנת 1792 בהלה ( Halle ) כשיצאתי לטיול אל ידיד שהזמינני לבקרו בהרי הארץ. עד אז לא ראיתי הר מימי, וכל דבר היה מעורר ומלהיב, ... כאשר חזו עיני באייסלבן ( Eisleben ) נדהמתי מיפי המקום, מן השדות והאחו, ומן הפירות שכבר כמעט הבשילו .... עתה הגעתי לפונדק בהמשך הדרך במעלה ההר, וממנו זרמו אלי אור, מוסיקה וריקודים. היה חשוך למדי כשנכנסתי, ושמחתי בשמחת החגיגות הרועשות; השערתי את דלת החדר ששכרתי פתוחה כדי ליהנות במישרין מן השמחה וההמולה. נשא חן בעיני הצעירים שאני נוטל חלק בשמחתם, ועוד לילה אחד עבר עלי בלי שינה. כאשר שכך כמעט הרעש באולם פרעתי את החשבון. יצאתי ופסעתי בשביל נאה וטיפסתי במעלה הגבעות. והנה זרחה השמש. אילו מילים יש בכוחן לתאר ולו שבריר מן הנס, מן המאורע אשר בירך אותי, שהפך את נשמתי, את בני מעי, את כל תעצומות נפשי, וקירב אותי שלא בטובתי לאיזון ישות אדירה, נשגבת, שאי אפשר להגדירה? אושר נטול שם שרר בכל אברי. רעדתי כולי ודמעות זלגו מעיני בפרץ רגשות עז יותר משחוויתי בכל חיי. היה עלי לעמוד דומם כדי לחוות חוויה זו במלואה, ושעה שליבי פעם מרוב אושר דומה היה שעוד לב אוהב ומאושר פועם מעל לבי. כמו שאמרתי, היה זה הרגע החשוב ביותר בחיי. לא יכולתי שלא לבכות ברוב אושר. איני יודע כמה זמן אותו רגע של התמכרות .... בן שמונים אני היום, וזכרו של הרגע ההוא עדין נשאר בעיני אפוף סוד ומופלא יותר מכל רגע אחר בחיי."[31]

 היה בה בגישתו של פרידריך אותו מתח שבין החשיבה הניאואפלטונית לזו האריסטוטלית, בין הדואליזם, כפי שהוא מובא ע"י הרומנטיזציה של מחשבת ימי הביניים ואשר בא לידי ביטוי בארכיטקטורה הגותית שהתעוררה לתחייה מחודשת בתקופה הרומנטית. לבין הפנטאיזם שפותח ע"י שפינוזה. ובתקופה הרומנטית אומצה ע"י הוגים כמו גתה ושלינג במסגרת פילוסופית הטבע של אותה תקופה עצמה.אתה אווירה מיסטית שפרידריך הצליח להעביר בציורי הנוף היה בהם כדי לענות על הצד הדתי המיסטי הדואליסטי והן מקום לפירוש עפ"י התפיסה הפנתיאיסטית שלא היה בה באותה תקופה כל סממן אתיאיסטי. שכו, קיימת בציוריו של פרידריך מן האווירה הרוחנית, המיסטית, נטולת הממשות האופפת את פנים הכנסיה הגותית כפי שהדבר בה לידי ביטוי בדבריו של היינריך היינה ( 1747 – 1856 ) "כשאנו נכנסים לקדרלה ישנה, כמעט איננו חשים עוד בכוונה הנסתרת של סמליותה האבנית. רק הרושם הכללי חודר לנפשנו במישרים. מרגישים אנו כאן בהתרוממות הרוח ובהכפשת הבשר. פנים-הדום הוא עצמו צלב נבוב, והרינו מתהלכים בתוך תוכי הכלי למלאכת העינויים: חלונות הצבעונים זורקים עלינו את אורותיהם האדומים והירוקים, כנטפי-דם ומוגלה: קינות על המת מיבבות סביב לנו: אבני מצבות ובליה תחת רגלינו: ועם העמודים האדירים מתאמצת הרוח להתנשא אל-על, בהינתקה בעצב מן הגוף, הצונח לארץ כבגד עייף. כי ישא אדם עיניו וראה אותם מבחוץ, את בתי-הכפה הגותיים הללו, את ענקי הבניינים הללו, שמלאכתם אוורירית כל כך, דקה ונאווה כל-כך, שקופה וסכויה כל-כך, עד שיתכן לראותם כמעשה מקלעת, כסלסלות-ברבנט עשויות שיש: או-אז, רק אז, ירגיש בתקפו של הזמן ההוא, אשר גם על האבן ידע להשתלט כל-כך, שהיא נראית ספוגת רוחניות כמעט ערטילאית, עד להבעיט: שאפילו חומר זה, הקשה ביותר, הוגה ומביע את הספיריטואליזם הנוצרי." [32]

 

ושל שינקל ( Schinkel ) מפעילי השלמת כנסית קלן האדירה שלא הושלמה מאז תקופת ימי-הביניים.

" 1. הגותיקה היא הבעה של רעיון.

2. הגותיקה היא נצחון הרוח על החומר.

3. הגותיקה היא האמנות של הטרנסצנדנטלי.

4. הגותיקה היא במיוחד אמנות נוצרית.

5. הגותיקה היא במיוחד אמנות גרמנית.

6. האחדות של הגותיקה היא אחדות פנימית ואורגנית.

7. ולבסוף, ומכל הסיבות האלה, הארכיטקטורה הגותית נעלה מן הארכיטקטורה

הקלאסית."[33]

 

 

ג. הפירוש הפאנטאיסטי כפי שניתן לציוריו של פרידריך בהשפעת פילוסופית הטבע.

תורתו הפאנטאיסטית של שפינוזה, חזון האיחוד הכולל של הטבע והרוח, התמזגה בנפשם של הוגי הדעות כמו גתה ואחרים עם הניאו-אפלטוניזם והשפיעה רבות על רצונם של אמני התקופה הרומנטית בחפשם לאחד את הממשות עם החלום, את הרצוי עם המצוי, את הנגלה עם הנסתר ואת העולם עם התודעה. אך האמן הרומנטי מכיר באי יכולתו לממש רצון זה. כאן טמון המקור לסטירה ולניגוד שבא לידי ביטוי ביצירתו של האמן הרומנטי בעצם הקיום הסימולטני של השאיפה לאידיאל וההכרה באי האפשרות לממשה ויצירת תחושה של געגועים אל הבלתי מושג. במילים אחרות, מיזוגה של תחושת האחדות בין הטבע לרוח לבין הרעיונות הניאו-אפלטוניים, כפי שבאו לידי ביטוי במחשבתו של שופנהאור, ניטשה ואחרים, הפכו לבסיס העומד מאחורי פילוסופית הטבע כפי שבאה לידי ביטוי בתקופה הרומנטית. פילוסופיה שביסודה נמצא החיפוש אחר הבנת מהות קיומו הפיסי והרוחני של האדם במושגי האין-סוף. בנוסף להכרה במוגבלותו הרציונאלית של האדם להגיע להבנת האין-סוף.

תורתו של שפינוזה הינה תורה המחפשת גאולה לאדם מתוך תהליך של הכרת הטבע האנושי ומקומו ביקום. נקודת המוצא של שפינוזה הוא האין-סופי. אך אין האין-סופי נתפס כמושג שלילי או כשלילה של הסופיות. או כצירוף כולל של דברים פרטיים (בדומה לחשיבה האריסטוטלית). אלא, כל סופי הוא סופי כאשר הוא שלילה חלקית בתוך האין-סוף. גם שפינוזה עומד על מוגבלותו השכלית של האדם. לפי שפינוזה, יש לעצם, תארים אין-סוף, אך רק שניים מהם, המחשבה וההתפשטות ידועים לנו.[34] יחד עם זאת, מאמין שפינוזה ביכולתו של האדם להגיע להבנת הסדר האין-סופי.

שפינוזה הכיר בשלוש רמות של הפעילות המחשבתית.

1. הסברה – OPINIO , מושגים הנוצרים בנפש ללא השתתפות פעילה של האדם

בעיצובם ובהבנתם.

2. ההכרה של השכל – RATIO , מושגים הנוצרים עפ"י החוקיות ההגיונית של

המחשבה. זוהי דרגת ההכרה המאפיינת את מדעי הטבע המתמטיים והמבססת

את הכרת האדם.

3.      ההכרה האינטואיטיבית – בדרגה זו נתפסת נפשו של האדם המכיר במקומו ההגיוני

והעל-זמני המיוחד לו בתוך הישות הכוללת-האין-סופית, אלוהות או הטבע, הכרה זו קיימת על ההתאחדות הבלתי אמצעית עם ה"הדבר עצמו". [35] זוהי ראיה אינטואיטיבית העוברת את גבולות ההכרה המדעית הרציונאלית שבה נתפסת המציאות "מבחינת נצח".

 

בנקודה זו ממש, התמזגו החשיבה הרציונאלית של שפינוזה, והאי-רציונאלית של שופנהאור, בפילוסופית הטבע שהיתה נפוצה והשפיע כה רבות בתקופה הרומנטית. זו היא גם הנקודה המרכזית בה באה לידי ביטוי גישתו הרומנטית של פרידריך.

פרידריך פסל את אמנותם של אותם ציירים שביקשו לחקות ב"נאמנות" את הטבע. הוא טען שמה שרואה האמן בעיני רוחו ופנימיותו אמיתי ושלם יותר מכל המראות הנראים לעין. וכך הוא הדגיש ביומנו: "סגור את עיניך הגשמיות, למען תראה את התמונה שלך בעיני רוחך, אז הוצא לאור היום את מה שראית בלב החשכה, למען ישוב וישתקף בתוך נפשם של אחרים.

על הצייר לצייר לא רק את מה שהוא רואה לפניו, אלא גם את מה שהוא רואה בתוך עצמו, ואם אינו רואה דבר בתוך עצמו, עליו לחדול לצייר גם את מה שהוא רואה לפניו."[36]

מבקריו של פרידריך מדברים על נוף "מרומם" ו"מלכותי" על תחושת "טוהר" ועל "אינסופיות" הקרובים לאלוהים.[37] המובאות בעבודותיו וזאת מתוך תחושה של אווירת הקודש והמסתורין השורה על התמונות. אמנם, פרידריך מצליח להעיר את אותן מחשבות פאנטאיסטיות ואת אותה תפיסת עולם אנושית כפי שהיא מתבטאת בפילוסופית הטבע של התקופה הרומנטית. זאת, ע"י שבירת הכללים האמנותיים בשם החירות האינדיבידואלית ובשם מתן הביטוי לחוויה הפרטית. כמו-כן, הוא יצר כללים חדשים אישיים כדי להביע עפ"י דבריו. "באמצעות הצבע והצורה את מה שהמילים אינן יכולות להביע".[38] סוג זה של יצירת כללים חדשים משקפת נאמנה את רוח הרומנטיקה. את תחושת הקודש והמסתורין מעביר פרידריך לא רק בציורים בהם מופיעים סמלים דתיים. להיפך, דווקא בציוריו חסרי הסמלים הדתיים קיימת תחושה דתית חזקה של הרוממות הבלתי מושגת של הטבע, של הנצח.

פרידריך אינו נזקק לסמלים פולחניים שבטיים, למרות שברבים מציוריו מופיעים סמלים אלו. אך, במבט מעמיק הסמלים מקבלים מקום והתייחסות משנית לחלוטין. כדי להביע את האוניברסאלי, כדבריו, הוא משתמש באוניברסאלי להבעת האוניברסאלי. הוא משתמש בצבע ובצורה להביע את שמעבר למילים. הוא משתמש בדמיון ( כשעיניו סגורות) ללכוד ולהקפיא עבור הצופה את רגעי החסד שהטבע חושף לפנינו ברגעי חסד. בכך, במידה רבה, יוצר את התנאים המחשבתיים להבעת החשיבה האינטואיטיבית הגבוהה עליה מדבר שפינוזה.

 

בחרתי לנתח ארבע עבודות ובעזרת ניתוח זה להציג עד כמה עבודתו של פרידריך הינה מקבילה חזותית לפילוסופית הטבע של התקופה הרומנטית. עפ"י הינריך היינה, פילוסופית הטבע אינה שונה במאום מן הפאנטאיזם של שפינוזה. וכך הוא מבטא את דבריו.

"הפאנטאיזם, כמוהו כדיאיזם, מניח אחדות אלוהים. אבל אלוהי הפאנתאיזם הוא בעולם עצמו, לא ע"י שהוא משרת שכינתו בתוכו, .... לא הרת אלוהים בלבד היא תבל, כי אם זהה עם אלוהים, הנקרא בפי שפינוזה "העצם האחד" ובפי הפילוסופים האשכנזים, המוחלט "הוא כל היש", הוא חומר והוא רוח, שניהם כאחד אלוהים"[39] מכאן, נראה שפילוסופית הטבע נתנה דחיפה לתהליך מחשבתי של האלהת הטבע.

כך מתאר גוסטב קארוס ( K. G. Carus ) חברו של פרידריך צייר נופים ומעורב בחברת הוגיה המרכזיים של פילוסופית הטבע, את התמונה "נודד מעל ים ערפל" 1818בערך.

"עמוד על פסגה של הר, הגה ברכסי ההרים הארוכים, תן דעתך על ערוצי הנהרות ועל היפעה הנגלית לעיניך, ואיזו תחושה אוחזת בך? תפילה שקטה, אתה מפקיר עצמך בתוך חלל אין קץ, הווייתך כולה מצטללת ומיטהרת, האגו שלך נעלם, אתה אפס. אלוהים הוא

הכול." [40] [41]

 הדמות בתמונה, נראית כמו עלתה מן התהום הנמצאת בקדמת התמונה, ועומדת דום כמו פסל או כמו אדם העומד בפני תפיסת נשגבות המקום ומהות הנצח. הדרך בה עושה זאת פרידריך היא ביצירת תחושה של תנועה של דמות שעולה לקראת הפסגה להביט למרחבי האין-סוף. למעשה, תהליך שהצופה עצמו עובר בנסותו להביט אל המרחבים משום שבתמונה עצמה נראים פרטים שאין באפשרותו של הצופה לראות אך ורק מנקודת מבט אחת. לכן, כיוון שפרידריך יוצר מספר נקודות תצפית אפשריות על הנוף ומביאן על הבד, הוא מביא את הצופה למצב של חיפוש אחר נקודות התצפית כפי שהוא אמנם עושה באופן טבעי בהימצאו בנוף עצמו. אך שלא כמו בסיטואציה אמיתית, עצם העמדת הדמות הצופה אל המרחבים מעוררת בצופה את הצורך לראות את אשר הדמות רואה. צורך שאינו יכול לבוא על סיפוקו מעצם הימצאותה של הדמות. כך יוצרות הדמויות תחושה של תסכול שנוצרת מתחושת החסימה של שדה הראיה של הצופה שאינו יכול לראות את המקום אליו הוא מכוון לראות, שכן הדמויות נראות תמיד מאחור מתבוננות מאיתנו והלאה. ולא זאת בלבד שאיננו יכולים לראות את פניהם, איננו יכולים לראות את אשר הן רואות. הדמויות של פרידריך, הן ה"אישה באור הבוקר" והן ה"נודד", מעודדות אותנו להביט אל המקום אליו הן מביטות, אך בה בשעה, הן מסתירות בעצם קיומן את המקום אליו הן מביטות. טכניקה זו של הסתרת מקור האור, או אלמנט חשוב מעיני הצופה לשם העברת תחושת הערגה, מופיע היטב בציור "אישה באור הבוקר" – 1818, שמן.[42]

וכך כתב על כך מבקר האמנות ווגאן ( Vaughan ) ". "האישה העומדת לפני השמש הזורחת פורשת את ידיה אל האור ...... אנו רואים את מחווה האקסטזה של האישה, ואפילו כיצד הופך אותה האור לצללית רפאים. אך בעיני פרידריך, היא אינה מתמזגת עם הנוף. היא לעולם נטועה בקדמת התמונה, מסתירה מעינינו את מקור האור, פרידריך צייר .... את האדם העורג אל האינסוף ואת ניתוקו הנצחי ממנו".[43]

אך לא רק הדמויות מעוררות את תחושת החיץ ואת התחושה שיש משהו שהמתבונן אינו מסוגל להגיע אליו. בכל התמונות הללו נדמה שמשתרע מרחק עצום בין קידמת התמונה לבין הרקע שלה. נדמה שהתמונה מחולקת לשני מישורים ברורים – מישור קדמי ומישור אחורי. שכמעט אין מעבר בין שני המישורים. העדר המעבר ההדרגתי יוצר תחושה של תהום הפעורה בין שני המישורים, או חלל המונע כל אפשרות למעבר בין המישורים. והדמות, היא המקשרת בין שני המישורים.[44] כאילו היתה מקשרת בין הטבעי לרוחני, בין המציאות לחלום, בין הכאן לאין-סוף, שכן רגלי הדמות נטועות במישור הקדמי ואילו ראשה מצויר על רקע המישור האחורי. הדמות מקשרת בין המישורים בצורה אופקית. אופן קישור זה נראה כמלאכותי ובכך הוא מדגיש במידה רבה יותר את תחושת אי יכולת המעבר בין שני המישורים, בין כאן לאין-סוף.גם מעבר הצבעים בין שני המישורים חד ולעיתים יש בו משחק של ניגודים. כאילו אמרו שיש כאן מעבר בין חלום למציאות בין מצוי לרצוי.[45]

בציורים רבים של פרידריך כמו "הנודד מעל ים הערפל", "אישה באור בוקר",
"נקיק הצוקים",
[46]


"הצלב בהר",[47]

"וטסמן"[48]
ועוד. המעברים בין הצבעים חדים, וכך נוצרת תחושה של נטרול תחושת הממשות. למרות שממבט ראשון הציורים נראים ריאליסטיים, הם מעבירים תחושה של מתח, של מפגש עם סיטואציה או מראה שאין האדם רגיל להיתקל בו בחיי יום, יום. עפ"י מבקר האמנות אונור

( Honour ) "התהום הפעורה בין המישור הקדמי במקום בו ניצבת הדמות לבין המישור האחורי, שם נראה ראשה, יוצרת "הרגשה לא נוחה של כמיהה אל הבלתי מושג."[49] וכך נוצרת תחושת הפרדוקס של הכמיהה הבלתי ניתנת למימוש של איחוד בלתי אפשרי של הדמות עם הנוף. פרדוקס המשמש את פרידריך להביע את דעתו ומחשבתו על הגורל האנושי של הכמיהה האין-סופית והבלתי ניתנת לפתרון, של האדם להתאחד עם האין-סוף שבטבע. פרידריך, בדרך העמדת התמונה ובדרך שימושו הייחודי בצבעים, כופה את התחושות הללו על הצופה. הוא מעצב תחושות באמצעות קטיעת הרצף, באמצעות יצירת ניגוד ומתח של חוסר המשכיות.

 

אבל, מעל הכול, פרידריך הוא פנטאיסט ועבודותיו הן נקודות זמן קפואות ומיוחדות. רגעים של מיזוג בין האדם לטבע. בהתלהבותו חסרת הגבולות בתחושת האין-סופי והאוניברסאלי פרידריך נאבק בדרך בלתי אפשרית לבטא את רגשותיו לאין-סופיות באמצעים הסופיים של העולם החומרי. וכל זאת מתוך מודעות לפרדוקס היצירתי כמו לפרדוקס של געגועים, כיסופים וכמיהה של האדם אל האינסופי ואת הפרידה הנצחית שלו ממנו.

התמונה "נזיר על שפת הים" 1808 – 1810, שמן 110/171 ס"מ.[50]
היא אחת המעולות, ביכולתה להעביר את תחושת הגעגועים והפרידה גם יחד. כך כתב אודות התמונה בורש סופאן ( Borsch-Supan ).

"ברור שקדמת התמונה מייצגת את הכאן ועכשיו של העולם הזה, אך לא ברור כלל מה מייצג הים. בגרסה הראשונה של התמונה, שהיו בה שתי ספינות, הים סימל כנראה את החיים, שכן, ספינות בחייו של פרידריך מתייחסות בדרך כלל לקיום האנושי. העובדה שנעלמו מהגרסה הזו מעידה שהמוות ממשמש ובא. בהקשר הזה יכול הים לייצג רק את החיים שלאחר המוות. משמעות הרקע תתברר אם נבחן את השמים, השטח השלישי והגדול ביותר בתמונה. רואים בו את ההתנגשות בין החושך לאור, וכיוון שהשמים בציוריו של פרידריך מסמלים תמיד משהו מתחום הדת, יש לפרשם כהבטחה האלוהית לגאולה ולחיי נצח. שמי הלילה, שנראים בהם גם כוכב הבוקר וגם הירח הסהרוני – צירוף הנראה רק בשעות היום המוקדמות – מסמלים משהו דומה, כלומר את הציפייה לאור היום שיגבר על החושך. במובן זה הים הוא סמל למרחביו המאיימים של היקום ולניצחונו של המוות על החיים. הנזיר נראה בתנוחת אבל קלאסית, ראשו קבור בידו, והוא הוגה במשמעות המטפיסית של העולם הנגלית לעיניו באמצעות הנוף – תכליתו היחידה של פרידריך כצייר נוף היא לגלות את האיכות הסימבולית של הנוף."[51]

התייחסות נוספת לעבודתו של פרידריך היא של אחת מהנשים שנמנתה בחוגים המקורבים לפרידריך. וכך היא כתבה. "ראיתי תמונת שמן גדולה שלא מצאה חן בעיני, נראים בה מרחבים אינסופיים של שמיים שמתחתם ים סוער. ובקדמת התמונה רצועת חול לבן. לאורך רצועת החול נראית דמות זוחלת של נזיר העוטה גלימה כהה. השמים בהירים שלווים ואדישים. לא נראית בתמונה כל סערה, לא שמש, לא ירח ולא רעם. גם סופת רעמים היתה מעניקה לי תחושת עונג, שכן כך יכולתי לראות סימן כל שהו של חיים ותנועה. לא מופיעה בתמונה לא סירה ולא אוניה בים האין-סופי. ובחול אין אפילו עשב. שום דבר מלבד כמה שחפים המעופפים להם סביב. מה שעושה את הבדידות של הסצנה חמורה ומשמימה עוד יותר."[52] אמנם, מופיעים רק חול, ים, שמים ונזיר בציור המקנה תחושת כוח עמוקה של הבדידות האנושית אל מול הטבע האינסופי.

מתמונה לתמונה, פרידריך מתגלה לא כצייר נופים. פרידריך מצייר רגשות. והטבע משמש לו כלי להמחשת מחשבתו הפאנטאיסטית שכן, פרידריך מצייר את גורלו של המובל אל הצלב, גורלו של הנזיר אל מול הבלתי אפשרי, גורל הנודד אל מול הערפל, גורל של האישה אל מול הזריחה, גורלה של הספינה מעשה האדם עם האדם שבה אל מול קרחון המרסק אותה ואת יושביה[53]

 וגורל האדם ותפארת יצירתו – הכנסיות הגותיות שנחשבו לבנות אלמוות. בציורי חורבות המנזרים והכנסיות, כששורות הנזירים מתהלכים בין השערים שנותרו עומדים על תילם. מעשה האדם, והאדם בראיה שיש בה מהאירוני אל מול הנצח. ורק התפילה נותרה חיה וממשיכה להתהלך בין החורבות כאילו לא נגע בה הזמן.[54] [55]

 

פרידריך מקפיא את רגעי הנצח של האדם, את רגעי התפילה אל מול הנצח של הטבע. את רגעי התפילה של הטבע עצמו. החתירה אל התמצות הטהור של הממשות הרגעית מובילה את פרידריך אל המינימליזם במושגי תקופתו כפי שהדבר בה לידי ביטוי בתמונות "נזיר על שפת הים" ו"ערב". בה מופיעה פיסה דקה של אדמה ושמים המסתערים אל האין-סוף.

 פרידריך הוא פנטאיסט. הפנטאיזם בא לידי ביטוי גם בראיה אירונית זו. ראיה מרוחקת, כאילו עומד הוא מהצד ובמבט מפוכח צופה ובוחן את משמעות מהות קיומו ומעשיו של האדם במושגי האין-סוף.


 

 

פרק ג' - קונסטנטין ברנקוזי Constantin Brancusi

1876 – 1957

 

"מאז הגותים, הפיסול האירופי גדל פרא והעלה טחב ועשב שוטה, סוגים שונים של יבלות וספחת נדבקו אליו. מכסים ומעלימים לגמרי את הצורה. היתה זו משימתו המיוחדת של ברנקוזי להפטר מגידולים עודפים אלו ולאפשר לנו להיות מחדש מודעים לצורה."[56]

דברים אלו נאמרו ע"י הנרי מור - ( Henry Moore ). אחד מגדולי הפסלים של ימנו, שעבודתו של ברנקוזי פתחה לפניו ולפני הפיסול המודרני שבילי חשיבה שלולא כן יתכן ולא היו מודעים לקיומם ולפוטנציאל המחשבתי והיצירתי הטמון בהם. לכן מור ממשיך ואומר כך: - "כדי לעשות זאת חייב היה להתרכז בצורות פשוטות וישירות היותר. לשמור על פיסולו כאילו הייתה היא חד גלילית. לזכך ולמרק צורה יחידה לרמה של נשגבות. עבודתו של ברנקוזי בנפרד מהערך האינדיבידואלי שלה היתה בעלת חשיבות היסטורית בהתפתחות פיסול בן-זמננו. אבל עתה, יתכן, אין צורך עוד להמשיך ולצמצם את הפיסול לפיסול בעל היחידה האחת. אנחנו עתה יכולים להיפתח, לקרב ולהרכיב מספר צורות מסוגי גודל שונים מקטעים וכיוונים לתוך שלם אורגאני."[57]

 

א. תולדות חייו.

קונסטנטין ברנקוזי - ( Constantin Brancusi )

נולד ב- 1876 בעיירה נידחת באזור נידח ברומניה. הוא זכה למעט התייחסות מצד משפחתו ממנה ברח מספר פעמים. כאשר הבריחה האחרונה והסופית הייתה בהיותו בן 11. עד הגיעו לבית הספר לאומנויות בקריובה - Craiova בשנת 1895 כשהוא לא יודע קרוא וכתוב. מגיל צעיר נחשף ברנקוזי למלאכת החיטוב ולחיוניות שבגילוף בעץ. באקדמיה בבוקרסט - Bucharest בה למד בין השנים 1898 – 1902 ספג ברנקוזי את המסורת הריאליסטית הצעירה של הסגנון המערבי, יחד עם הסבלנות של התיאור המפורט והאובייקטיבי של העובדות. אמנות שהתקשרה היטב עם התנסותו המוקדמת בחיטוב העצים. ואמנם, החריטה המוקדמת של ברנקוזי עוד בהיותו ילד בכפר, המייצגת אוסף של מוטיבים מהנמצא התרבותי הפרימיטיבי של עמו, משמש עם הזמן את ברנקוזי האמן כחומר גלם בסיסי העובר עיבוד פיתוח שכלתני יותר.[58]

בשנים 1906 – 1907 עבד ברנקוזי בסדנא של אוגוסטוס רודן - ( Auguste Rodin ),

אך החליט לעזוב את רודן וליצור לבד מאחר והרגיש כי עבודה זו בצילו של רודן חונקת את היצירה שלו. כך גם אמר "שום עץ אחר לא יוכל לגדול בצילו של עץ אלון."[59] ואמנם, יצירתו המוקדמת של ברנקוזי מזכירה את עבודותיו של רודן. בהמשך עבודתו, אמנם, ברנקוזי מתמרד כנגד רודן והוא עושה זאת המסירות עם תחושה של שליחות כצוואה להגדרה עצמית של גודלו ואיכות אמנותו.[60] מרד זה, בא לידי ביטוי ביצירותיו "המתפלל" – 1907 – "The Prayer" בה למד ברנקוזי איך להכליל את המורה בתוך מבנה גיאומטרי קשוח ו"הנשיקה" – "The Kiss"

 שהייתה היצירה השניה שלו, בה השתמש בעזרת טכניקת חריטה ישירה מהאבן. עבודות החריטה הראשונות שלו נעשו בתחילה באבן סיד, מאוחר יותר עבר ברנקוזי לגלף בעץ. רק ב – 1913 פנה להשתמש בשיש.ברנקוזי ראה בחריטה את האמצעי היעיל והיחידי במגע הסופי בפסל. החריטה עצמה היתה התחום השייך יותר לבעלי המקצוע הן בבתי הספר לאומנות והן בסדנאות בהן נעשו עבודות הפיסול המוזמנות.[61]

התייחסותו החדשה של ברנקוזי אל החומר, המגע הישיר שלו כאמן עם החומר, הפיכת מלאכת החריטה והגילוף למלאכתו של האמן עם החשיבות הרבה שהוא מקנה להן, מביא לידי כך שבראנקוזי מעלה את מלאכת המגע הישיר עם החומר לרמה גבוהה של רוחניות. לא עוד החריטה היא אמצעי ליצירה, היא היצירה עצמה. החריטה היא מסר, היא מסר קיומו. המסר של מגע האדם בטבע, התלכדות האדם עם הטבע. כמי שאומר, אני חורט, אני משאיר סימן, משמע אני קיים.לא לשווא השתמש ברנקוזי באלמנטים עממיים מהם צמחה תרבותו. אלמנטים שתחילה שמשו אותו כגורם תומך ליצירתו, כמו המעמדים ליצירותיו. כהשלמה ותמיכה לפסלים אשר הוצבו עליהם, אח"כ הפכו ליצירות מתוך עצמן. ולא רק זאת, הן, הן היו ליצירותיו הגדולות.

ברנקוזי היה תיאוסוף[62], הוא האמין מתוך הכרה פנימית בכוליות הטבע וההאלהה שבו. זוהי תורה דתית מיסטית, קשורה במידה רבה בחשיבה הבודהיסטית שיש בה משום אמונה ביכולתו של האדם להידבר עם האלוהים במצבי התלהבות עילאית, ולהתלכד עם הטבע והאין-סוף.[63] אמונותיה העיקריות הן שאלוהים נמצא בכל, כל דבר. אף החומר הפשוט ביותר יש בו יסוד רוחני של תודעה וכי העולם נמצא בהתפתחות מתמדת וכך מתגלם האלוהים הרוחני גם בחומר.[64] זאת, למרות היותו של ברנקוזי בן לתקופת התיעוש. התפתחות המכונה, והשפעותיהם הגדולות של הקוביזם - ( Cubism ) והפוטוריזם - ( Futurism ).

ברנקוזי הושפע מהחשיבה ההינדית הן בדרך עקיפה כפי שהיא באה לידי ביטוי ביצירותיהם של תיאוסופים אירופים כמו שלינג, גדול מעצבי הזרם הרומנטי במאה התשע-עשרה.[65] והן באופן ישיר תוך שיצר קשר עם המהראג'ה מאינדור, אשר גם קנה מספר פסלי ציפורים אצל ברנקוזי והזמין תוכנית לבניית מקדש עבור הציפורים.

ברנקוזי הוא רומנטיקן הזונח את צורת הביטוי השגורה אצל רומנטיקנים שלפניו כמו זו של רודן אם כי עבודתו הראשונה עם פרישתו מרודן "ייסורים"[66]

 קרובה מאד לזו של רבו ויוצר שפה המביאה בדרכה שלה ובנאמנות לחשיבה התיאוסופית את רעיונותיו הרומנטיים. ברנקוזי הרומנטיקן, משתמש בשפה זו להעמיד את פסליו על קבר אהבות ותשוקות בלתי ניתנות למימוש. כפי שעשה עם הצבת אחד מהפסלים בסדרת "הנשיקה" על קברה של נערה שהתאבדה בעקבות מות אהובה.[67]

  

ב. עיקרי החשיבה הבודהיסטית והשפעתה על האסתטיקה.

כדי להציג עד כמה ברנקוזי מונחה ע"י החשיבה הרומנטית, תיאוסופית, הינדית, יש להבין את עיקרי החשיבה הבודהיסטית והשפעתה על האסתטיקה.

עפ"י הבודהיזם - Buddhism , ההסתכלות הפנימית היא הדרך לגאולה עצמית. מושג הנירוונה, זהו היעד אליו שואפות הנשמות הבודהיסטיות. מבחינה מושגית, ניתנת הנירוונה להיות מוסברת כמושג הקרוב ביותר למושג ה"אל" בדתות אחרות.[68] נפש האדם מעצם היותה בשלב זרימה זה של ה"אדם", שואפת להגיע אל המיזוג המושלם עם הנירוונה. זאת היא עושה תוך כדי פיזור ה"אני". אך יחד עם זאת, התוצאה אינה חידלון גמור של האני. אל ההארה מגיעים תוך כדי הרהורים.

שלבים רבים קיימים בתהליך התפתחות של החשיבה הבודהיסטית, העיקריים שבהם הם: -

יכולת שינוי הגורל והגעה אל "ההארה" ע"י הרהורים מונחים. מאוחר יותר הוסרה ההנחיה ועל הנפש החפצה להגיע אל הנירוונה היה להתקדם בכוח המחשבה העצמית שלה בלבד.

מאוחר יותר, ב"אסכולת התודעה" קיימת ההכרה שאין במציאות אלא תודעה בלבד. עפ"י שיטה זו, נשללת ההבחנה בין הניסיון החיצוני לבין הפנימי. וביסודו של דבר, אין התודעה אלא ממשות – ממשות האחת המעורטלת מכל דבר פרטי ועליה מדובר כעל "תודעה צוברת ומשמרת". מאחר וזוהי הממשות היחידה, הרי היא זהה עם הממשות האחרונה והאחת.[69]

אחד מחשובי הזרמים של הבודהיזם היא אסכולת הזן - Zen . אסכולת הזן מתרכזת כל כולה לקראת ההגשמה העצמית העליונה המתרחשת כהרף עין תוך נטישת האישיות העצמית וחפצי העולם הזה. ההגשמה העצמית מתרחשת ברגע ה"הארה"[70] - "Satori" . אסכולה זו מדגישה את ערך המדיטציה[71] - Meditation . אותו "קצר" אינטלקטואלי המאפשר את ההארה האמיתית שהיא תוצאה של התרכזות נפשית המביאה לידי שינוי התודעה של האדם.

העיקרון של ה"זן" הוא גילוי המשמעות של היקום דרך התרכזות בדברים הטריוויאליים ביותר. זאת, מאחר והעולם הוא בעל משמעות ולכן "אין בין מכה על הכתף לבין קריאת ספר של עשרה כרכים".[72] "ההארה" שיש בה אלמנט של גאולה מושגת ע"י הבנה אך היא אינה רציונאלית. זהו פענוח אינטואיטיבי של העולם. תוך התבוננות בפרדוקס שנראה כחסר משמעות. ולכן ההארה היא פתאומית וחופשית לחלוטין והיא מתרחשת "ברגע נצחי".

הנחת היסוד של הזן היא שאין דברים חשובים ולא חשובים ואין הפרדה בין קודש לחול. הכול קדוש והכול חשוב. לכן גם אין דברים טריוויאליים. הכול הוא חלק מהיקום ולכן ניתן להבין את המהות הקיומית מהדברים הפשוטים ביותר של היקום. מכאן ההתעניינות והחתירה אל סוד הצמצום. הזן מחפש את החוקיות שמעבר לתופעות. הוא אינו מחפש אל. הוא מחפש את החוקיות שבטבע, את המהות שבטבע. במידה רבה דומה הדבר לחיפוש המהות הקיומית של שפינוזה. המחפש את חוקי הטבע הקיימים בכל דבר ובכל מקום. כאשר ההבדל הוא שהזן יוצא כנגד ההיגיון בו הוא רואה מחסום אל תחושת הטבע. בעוד שפינוזה, רואה בהגיון דרך ואמצעי להגיע אל הבנת הטבע וההארה, שהיא עצמה אינטואיטיבית בדומה לזן.

הלך מחשבה זה לגבי המהות הקיומית בונה לעצמו גם ערכים אסתטיים משלו. שלא כמו האמנות המערבית, תפיסת היופי במזרח אינה רואה את האדם במרכז. מרכזה של האסתטיקה הבודהיסטית היא היקום בהקשר הרחב שלו והכולל את האדם, התופס בו חלק קטן בקוסמוס הגדול.שלא כמו באסתטיקה המערבית, הטבע אינו רקע ליופיו של האדם. יופיו של הטבע הוא היצירה. לכן, גם חיפוש המשמעות ביצירה אינה מופנית כלפי המראה של הפנים האנושיות. אלא, כלפי הטבע, לטבע יש מסר. המסר הבודהיסטי של הטבע הוא ש"עולם התופעות הוא עולם חולף, שאין לו אחיזה קבועה או משמעות עמוקה. עולם החושים הוא עולם מתעתע. הדברים הנעימים בחיי היום יום המהנים את חושינו, הם דברים חולפים, שבריריים. כך גם היפה. היפה הוא שברירי, בן חלוף, רגעי, כמו אגל טל שמנצנץ לשנייה ומתאדה מיד, לאחר מכן. אך, ביופי כמו בהנאות הקטנות והחולפות של היום יום, טמונים רמזים לאמיתות העמוקות שהאדם צריך להתבונן ולחתור אליהן ....... היופי שהוא אמנם חולף ושברירי, כלומר שהוא הבל, אבל לא שהוא שקר. יש קסם רב דווקא בשבריריות הזאת. יש משמעות עמוקה מאוד באותו חלקיק שנייה שבו אגל הטל נוצץ."[73] ומכאן קצרה הדרך להסיק שלא רק שהיופי הוא שברירי אלא, שהשברירי הוא היפה. דבר המביא לידי יצירה המלאה בחשיבה מלנכולית. כך נוצר היופי שבעצב. ומכאן ש"יופיים של הדברים מצוי לא בשיא פריחתם אלא ברגע קמילתם."[74] המוות מקבל מסר אסתטי של יופי משום שהוא מראה את השבריריות, את הרגעיות, את היות כל דבר בר חלוף. המוח היפה מכולם, הוא כאשר המעבר מהחיים למות הוא דרמטי, פתאומי. ולכן מותו של צעיר בשדה הקרב או כתוצאה מהתאבדות, יש בהם יופי קיומי.[75]

חיפוש אחר הצמצום, מביא לחתירה אל הפשטות. אל התמצות ובאמצעותה להגיע אל המהות. "הזן נרתע מהקודש, ורואה בו גורם מפריע הוא מחפש את הדברים בפשוטים ביותר והיסודיים ביותר. ומן הפישוט, קל לעבור אל ההפשטה."[76] שכן, החשוב איננו איך הדבר נראה, האיך הוא אמצעי בלבד. החשוב הוא מה משמעותו העמוקה והפנימית של הנראה. מהי מהות הדברים שהוא בא להציג. ולכן אין אמנות קישוטית. כמו שאין בזן הבעה בעזרת הסימטריה המייצגת לדידו את הצד הרציונאלי. שהיא תוצאה של ארגון הגיוני. "הזן מחפש סימטריה עמוקה יותר, שבה האדם יכול להבין את המאזן העולמי מבלי להזדקק לסימטריה חיצונית" .....האמנות היפנית היא מופשטת.... בציורי הזן יש רתיעה מנטורליזם ומריאליזם. הציור על-ידי מספר משיכות מכחול מנסה לתת לנו נוף מופשט ... זהו נוף שתקבל כדי לעסוק במדיטאציה, להסתכל בו ולחשוב מהו העולם, בשביל מה העולם קיים ובשביל מה אתה קיים."[77] בדרך מתומצתת זו חייב האמן היפני לתת ביטוי לחוויה אסתטית ולהזכיר לצופה את האמת הבודהיסטית. כי כל הדברים חולפים ויש יופי בתוגה וקסם בדברים שהולכים וכלים.

 

ג. רומנטיקה, תאוסופיה ובודהיזם כמנחות ביצירתו של ברנקוזי.

למרות שברנקוזי הושפע במידה רבה ע"י החשיבה הבודהיסטית. ברנקוזי הוא בן המערב, בתחילת דרכו כאמן עצמאי אינו זונח את מרכזיותו של גוף האדם. הוא מתרגם את דרך החשיבה הבודהיסטית אל העצמים בעלי חשיבות עבורו, והאדם, ובמיוחד ראש האדם, משמש עבורו את האובייקט הראשון להתמקד בו בשפה תאוסופית. מעל לכל, כה אופיינית היא השפה הבודהיסטית שאצל ברנקוזי באה לידי ביטוי ע"י חזרה שוב ושוב על אותו מוטיב, אותו רעיון, עד הגיעו לתמצות המלא של הרעיון, עד הגיעו אל המהות, מזוככת מכל תוספת קישוטית. גרעין אבסטרקטי העוצר בתוכו את הרעיון הטהור בלבד.

בצעדו הראשון כאמן עצמאי ברנקוזי פונה אל העבודה הבלתי אמצעית בחומר. אל עבודת הסיתות והחריטה הידנית באבן. הוא מעצב את סדרת הפסלים "הנשיקה" מתוך נאמנות עמוקה לחומר הגולמי, לחומריות של בלוק אבן הסיד, ומעל לכול, הבעת התלכדות שבין שתי הדמויות לא רק בתנועה אלא גם בשילוב של עין בעין, פה בפה ושיער בשיער.ההבדלים היחידים בין האישה לגבר הם שערותיה הארוכות של האישה הגולשים בקווים על גבה, והחזה המובלט בחצי עיגול במפגש שבין שתי הגופות. אין ברנקוזי מפסל ארוטיקה, אין כל רמז למסר ארוטי. כל כולה של היצירה מרוכזת במסר של רגע התלכדות נשגבת שבין שני אנשים והפיכתם לבלוק אחד בלתי ניתן להפרדה.יש בפסלו זה של ברנקוזי משום התקוממות כנגד פסל ה"נשיקה" של רודן. ברנקוזי מציג לרודן תשובה בשתי רמות. האחת ברמה הפיסולית של הדגשת הרעיון המהותי, שיש בו משום תמימות ילדותית כנגד הליטוש והנאמנות למראה הטבע המאפיינים את רודן. הטיפול באבן שונה, לא רק מבחינת הליטוש הטכני אלא, באופן עקרוני.שכן, עבור רודן האבן היא ביסודה רק חומר שממנו עשויות הדמויות. כשכל הדגש מושם על הדמות ועל הדרך בה היא מעוצבת כדי להציג את ההבעה הנדרשת קרוב עד כמה שניתן לשם העברת תחושה כאילו היתה מבשר ודם. ואילו לברנקוזי אין כל צורך ביצירת אשליה זו. כמובן, ברנקוזי מתייחס לצורת האבן המקורית. הוא מדגיש את האבן עצמה, הן בעיצוב הנוקשה, בהבלטת החספוס של האבן הבלתי מלוטשת ובשמירה על צורת הגוש של האבן. כך שהצופה מודע למימדיו המקוריים של גוש האבן וצורתו הקובייתית.[78] המסר אינו עוד מסר פיסולי בלבד. ברנקוזי משתמש בדרך פיסולו להעברת מסר פילוסופי. פעולה, עליה הוא חוזר שוב ושוב ומוציא תחת ידיו סדרה של פסלים בנושא ה"נשיקה".[79] [80] כאן בא לידי ביטוי ברנקוזי התיאוסוף השואף להעביר את מסר ההתלכדות עם הטבע. הנשיקה, עבורו, איננה מסר ארוטי, אלא מסר של התלכדות טבעית, כולל עם האבן ממנה נוצרה.

הרומנטיות של ברנקוזי באה לידי ביטוי ביראת הכבוד שלו לכל הקיים, כל אבן וכול גזע עץ יש בו חלק בקיום האלוהי. היה זה בשבילו חוסר טעם ואולי אף כמעט חילול הקודש להתייחס רק אל המעטפת או המראה החיצוני של הקיים. ברנקוזי חיפש את הגרעין של הקיום האלוהי בכל הנמצא סביבו. וכך אמר: "מה שאמיתי איננו הצורה החיצונית, אלא מהותם של דברים. אין אדם יכול לבטא דבר מה אמיתי במהותו ע"י חיקוי המשטח החיצוני שלו."[81]

אלא, שהעניין האמנות הפרימיטיבית שהחל ע"י ואן-גוך - (Vincent van Gogh ) וגוגן

(Paul Gauguin ), אשר גדל והעמיק בתודעת האמנים הצרפתיים סביב שנת 1904, תקופה בה האמנים כמו מטיס - (Henri Matisse) ופיקסו - ( Pablo Picasso ) אספו פסלים אפריקאים. התמסד באמנות האירופאית והפך לתהליך של מאין חזרה לדרכי החשיבה הפרימיטיבית הלקוחה ממחוזות תרבות אחרים[82] . כלומר, אמנים שאיבדו את מקורות התום בתרבותם הם, חיפשו את שורשי היצירה האנושית בתרבויות מעבר לים בהן עדיין לא פגעה הקדמה. ברנקוזי מושפע ומודע לכוח הרב שיש בחזרה אל ההבעה הפרימיטיבית. הוא משתמש בחזרה זו בכל עוצמתה הן להדגשת קשר האדם עם הטבע והן הליכה לכיוון ההפשטה והדגשת הרוחני שביצירה, כמו בטבע עצמו. אך המופשט של ברנקוזי אינו המופשט של קנדינסקי - ( Wassily Kandinsky ) וגם לא של פיקסו. המופשט של ברנקוזי נפגש עם הצמצום הבודהיסטי, בחיפושיו אחר הגרעין הרוחני שבהבעה האנושית ובחומר.

פסל נוסף – "שינה"[83]


יכול לשמש גם דוגמא טובה איך ברנקוזי משתמש באמנותו להדגשת אמונתו. ברנקוזי למד ממורו רודן, שלמד מפסליו הבלתי גמורים של מיכאל אנג'לו - ( Michael Angelo ), לעצב בעדינות את חלקם העליון של הפנים ולהשאיר את החלק התחתון ברמת עיבוד המתמזג בהדרגתיות עם האבן. דבר הנותן הרגשה כאילו הפסל לא הושלם וכי הדמות צפה ועולה מן האבן בצורה בראשיתית. אמנם רעיון זה, אותו שאב ברנקוזי מרודן, מתאים למחשבה שקיננה בו, שהיא, חיפוש הדמות המצויה בתוך החומר.[84] אך, ברנקוזי הוא בן לתקופת חשיבה אריסטוטלית איינשטיינית הרואה חשיבות לא ליצירה המוגמרת אלא, לתהליכים שבחיפוש ההגדרה.ויצירתו של ברנקוזי מעבר היא התהליך שבפי אריסטו נקראות הגדרה.[85] יצירתו של ברנקוזי היא התהליך שבין נקודות הציון בדמותם של פסלים. זהו גם תהליך שבא לידי ביטוי במעברים מפסל לפסל ע"י השמטת כל פרט טפל ומיותר. נקודת הציון הבאה לאחר ה"שינה" היא "המוזה הנמה"[86]


הראש מקבל צורה אובלית, האוזניים נדחקים הצידה, השערות נדחקות למתאר הראש, הבליטות הפנימיות של הלחי ושל האזור שמתחת לעין נעלמות, וכל זאת, כדי לא להפריע להדגשת האובליות של הראש. בתהליך זה של חיפוש אחר הגדרת הראש, מגיע ברנקוזי אל ההגדרה המקסימאלית שלו בצורת פסלו "פסל לעיוורים".[87]  


זוהי ההתפתחות הקיצונית ביותר של סדרת הראשים. כאן נעלמו כל הרמזים לדמות כלשהי. והצורה שהתקבלה היא צורת ביצה המשמרת בתוכה את המהות הטהורה של הפסלים הקודמים והופכת להגדרה בשפתו של אריסטו.

אך ברנקוזי אינו מסתפק בכך שהוא הגיע לקצה של פיתוח רעיון. ברנקוזי הוא איש תהליכים, וכל סוף, לדידו, הוא התחלה. כי הרי ההליכה אל המהות, היא הליכה אל הראשוניות. בתהליכי ההפשטה של ברנקוזי היה משום נסיגה בתהליכים האמנותיים של התרבות המערבית, שהובנו כהליכה אל המיסטי או הפרימיטיבי.[88] ברנקוזי לא חיפש מיסטיקה, הוא חיפש את הפשטות לשם השגת גרעין האמת הקיים. הוא חיפש באמנות את מה שאלברט איינשטיין - ( Albert Einstein ) מצא בתחום הפיסיקה, את הנוסחה E=MC2. משקעי התרבות הפרימיטיבית עם המיסטיקה שבה, שמשו אותו כאמצעים להשגת מטרתו זו. הליכתו של ברנקוזי אל הסממנים העממיים של עמו ואל החומרים הטבעיים מהטבע, הם חלק בסיסי מדרך חיפושיו אחר הגרעין האמיתי של הטבע הקיים. ברנקוזי שהיה מודע היטב לדרכים הפורמאליים של אמונתו, טען גם "שהצורה חייבת להיות מושלמת כדי לשאת את פני הרוח".[89]

יוניל ג'נו ( Ionel Jianou ) כותב בספרו: "ברנקוזי בנה את עבודתו בדרך שבה האיכר בונה את בית העץ שלו. הוא עסק רבות בנושא החוזק, הקיבוע והבלנס של המרכיבים, ... בחירת המדיום נקבעה עפ"י הגדרת התחושה ומרכיביה. שיש מוליך לכיוון תחושת המקורות של החיים. בעוד עץ מוליך לכיוון של התחושות והניסיונות הסוערים של החיים. ברנקוזי הפנים את ידיעת החוקים והמבנה של החומרים בהם עסק, דבר שאפשר לו להגיע להרמוניה מושלמת בין הצורה והתוכן."[90] ברנקוזי עצמו אמר "בזמן החריטה באבן אתה מגלה את רוח החומר שלך והאוצר המיוחד הטמון בו. היד שלך מחפשת ועוקבת אחר מחשבות החומר".[91] המסתוריות הזו, אך לא המיסטיות של החומר, המשא והמתן הזה שבין הצורה לתוכן ותשוקתו של האמן להשיג את תחושת האחדות של היוצר עם יצירתו, הם עמוד השדרה והמסר המחשבתי של ברנקוזי לאורך כל יצירתו.

בשנת 1900 לערך, החלה הפיסיקה הניוטונית מתמוטטת. יחד עם התיאוריה הזו, התמוטטה הפילוסופיה של המדע שלו. בתקופה זו פותחו פילוסופיות מדע אחרות שפנו לעבר פתרונות אחרים. אחד הפתרונות שזכו לפופולאריות רבה בסוף המאה ה – 19, היה זה שבעיקרון תואר ע"י אריסטו כ – 2300 שנה קודם לכן. הרעיון הוא, שאין העולם שהמדע עוסק בו, עולם של שני נדבכים אלא, של נדבך אחד בלבד. ויש בו רק קומה אחת. במילים אחרות, "לתופעות אין סיבות נסתרות. ואם אין להן סיבות נסתרות, הרי אינן מעניינות כלל את המדע."[92] כלומר, המדע עוסק בחיפוש אחר המהויות, "והמהויות אינן דברים קטנים הגרים או שוכנים או מסתתרים בתוך הדברים הגדולים .... המהויות אינן דברים השונים מן הדברים שאותם רואים אנו בתופעות."[93] "מהות הדברים הוא דבר אשר אותו אנו מגלים במחשבה על-ידי ההפשטה, ... מהות אינה משהו שיכול להתקיים לחוד מן הדברים ... היא משהו שנתון לתצפית. היא אינה דבר חבוי, סמוי ונסתר כמו הגפרורים שבתוך הקופסה. כדי לגלות אותם ..... יש לצרף לתצפית את פעולת המיון וההפשטה."[94]

ואמנם, כזו היא דרכו של ברנקוזי לגעת ולראות את העולם סביבו. ברנקוזי עוסק בחיפוש אחר הצורה הטהורה והוא פונה אל המאפיינים האינדיבידואליים של הסתכלותו אל עבר חיפוש דרכים לביטוי העושר המתומצת. הוא מחפש לבטא את העושר הבלתי תלוי בזמן או, הופעתו החולפת של האינדיבידואל. האבסטרקט של ברנקוזי אינו נטול התייחסות אל האובייקט. ברנקוזי החשיב את הצורה ברמה כזו שהאובייקט האורגינאלי של השראתו אינו מובחן יותר, אך, יחד עם זאת, הצורה הנקייה שייכת לתחום הצורות החיות האורגאניות. הוא ראה בביצה את הצורה הבסיסית אליה נוטות לחזור כל הצורות.[95] עבודותיו של ברנקוזי תואמות את תקופתו ואינן חופשיות מעקבות של חידושי השכלתנות של תקופתו. הצורה שלו מעובדת תחת שני רעיונות מתמשכים ומחייבים – הרמוני אוניברסאלית והתאמה אמיתית עם החומר. הרמוניה אוניברסאלית משמעה שחומר משועבד לחוקים פיזיקאליים בתהליך הגדילה. כמו קריסטל המתעצם בצורה מוגדרת, או עלה, או קליפה, ע"י ניתוח הכוחות הפיסיקליים של נושא המקבל חיים ע"י אנרגיה פנימית. כך עבודת האמנות, עליה לקבל צורה כמו האנרגיה היצירתית חסרת הסילוף של האמן עם חומר עבודתו.[96]

שלושה דברים נפגשו אצל ברנקוזי, שלושה מקורות מחשבה שהתאימו זה לזה, הגבירו זה את השפעתו של זה ויצרו את השביל המחשבתי המוביל ביצירתו מ"הנשיקה" ועד ל"עמוד האין-סופי". תפיסת העולם הפאנטאיסטית, האמונה הבודהיסטית ודרכי הביטוי שלה באמנות. כל זאת על רקע התפתחותה של מחשבה מדעית חדשה כחלק מהתודעה האנושית המודרנית אשר באה לידי ביטוי ב – 1905 בפרסום תיאורית היחסות המצומצמת של איינשטיין. השתיים הראשונות הדגישו את ערגת האדם אל מצב ההטמעות הראשוני עם הטבע ועם האין-סוף. השניה והשלישית, את סוד הצמצום, ע"י חיפוש המהות וההגדרה הבסיסיים שלו ושל סביבתו, מתוך הטבע עצמו. והשלישית נתנה את הדגש על התהליך כפי שכתב איינשטיין בספרו "התפתחות הפיסיקה החדשה", כי צריך היה דמיון רב כדי להגיע להכרה כי לא המטענים והחלקיקים חשובים בתיאור התופעות הפיסיקליות, כי אם השדה במרחב שבין המטענים ובין החלקיקים"[97] דוגמא טובה לשילוב מחשבתי זה באה לידי ביטוי בסדרת ה"ציפורים".

כבר בתחילת סדרת הציפורים קיימת מידה רבה של הפשטה בדמות הציפור. הדמות מבוססת על קווים מעוגלים, ראשה וצווארה מאוחדים בקו זורם אחד. ובפניה מופיעים שני פרטים: - נקודת העין ומקור פתוח. מתחת לצוואר מתנפח החזה לצורת כדורית והגב יוצר עקומה ישרה המאחדת גב וזנב ליחידה אחת. מתחת לגוף מתגלה עמוד מרכזי ישר, סימן לרגל הציפור. ואילו משני עבריו נמשכת העקומה הכללית של הגוף למטה בצורה המזכירה בברור כנפיים.

ה"מאיאסטרה", שהיא ציפור פלאים באגדות רומניה ובעלת סגולות של איחוד אוהבים או בחזרת מאור יום לעיני עיוורים, ניצבת על בסיס קובייתי פשוט מאבן גיר. הניצב אף הוא על פסל הנקרא "קאריאטידה – כפולה" והמתאר זוג נפחד של גבר ואישה. הם מפוסלים בצורה גסה ועומדים על בסיס קובייתי ארוך.[98]

 ברנקוזי מתקדם באיטיות אל עבר ההפשטה המוחלטת. וגם כאשר הוא מגיע להפשטה טהורה, הוא ממשיך להתמיד בפיתוח הפסל כאשר הוא משנה בו פרטים קטנים.[99]

 במשך חמש-עשרה שנה מפתח ברנקוזי את רעיון הציפור בחלל תוך דיאלוג בין השיש , הברונזה ומתכות מוזהבות מבריקות אחרות. זאת, כדי לתת לגוש החומר את תחושת המעוף וההתנתקות מהקרקע ומהחומריות עצמה. "ציפור בחלל", אינה יותר ריאליה אנטומית. היא גם לא עברה כל מטמורפוזה. היא הצהרת ההוויה – BEING . היא הופכת לביטוי קבוע, נצחי ואין-סופי. זהו רגע קיומי של המעוף. ברנקוזי מקפיא את רגע תחילת המעוף, את חיתוך האוויר והחלל לנצח.הוא מקפיא את הרגע המשמעותי ביותר של מהות הציפור, את גרעין התנועה. רגע ההתנתקות מהקרקע. הוא מביע בכך את הצורך האנושי כל כך, הצורך להתנתק מהגשמי אל הרוחני. את מאוויי האדם וחיפושיו אחר טיסה רוחנית והטמעות עם החלל הנצחי ובזמן אין-סופי. לשם כך עובר ברנקוזי להשתמש בברונזה המאפשרת לו קבלת תחושת האור, תחושת האל-חומרי, יצירת פסל המקרין אנרגיה. האור מבליט את קווי הזרימה המוחלטים של הצורה והופך לאלמנט דומיננטי המבליט את המשיכה למעלה. הגוף האווירודינאמי הופך לחסר משקל, והמאסה הופכת לאנרגיה של אור. תנועת הציפור מתמזגת אצל ברנקוזי עם החלל והזמן, מעבר למקרי ולחולף. ובכך מקבלת קיום אין-סופי המבטאת את מושג הזמן הנצחי. אמירה זו, לתשוקתו של האדם למיזוג עם האין-סוף והנצח, מקבלת ביטוי בלתי מוסווה ביצירתו הגדולה מכולן של ברנקוזי ה"עמוד האין-סופי". יצירה שהייתה לברנקוזי סולם עבור יעקב העולה לשמים (ולא עבור המלאכים) או אולי, כן שיגור לתודעה האנושית, זו שלא נכנעת למוות ולחידלון. וכך אומר ברנקוזי: - "המהירות אינה אלא מידת הזמן הנדרשת לנו כדי לעבור מרחק מסוים, לעיתים מדובר במרחק המפריד בינינו לבין המוות. יצירת האמנות מביעה את שאינו נכנע למוות. אך עליה לעשות זאת בצורה שתשמש עדות לתקופה שבה חי האמן".[100]

 ברנקוזי נאבק בגורל האדם הנידון לחידלון, בעזרת חיפוש ההטמעות עם הנצח. הוא מחפש לצרף את תודעתו, אל רגע המראת האור אל האין-סוף. הוא נע בין ידיעת החידלון לתקוות הנצח. ואמנם, לא לשווא ומתוך מחשבה עמוקה, בנוי העמוד האין-סופי, אותו קן שיגור לתודעה האנושית מאלמנטים בסיסיים של המורשת העממית הפרימיטיבית של עמו. אותם אלמנטים ששימשו אותו תחילה כבסיס לפסליו הקודמים. ואולי לאחר מעשה, ללא כל כוונה מלכתחילה, גם בעובדה זו ניתן למצוא משמעות להבעה קיומית כפי שניתן למצוא משמעות ואמירה מהעובדה שהעמוד האין-סופי הוצב בפרק לאומי באזור הולדתו טרגוי-גיוי

( Tirgu-Jiu ) שתוכנן לזכר חללי מלחמת העולם הראשונה.


פרק ד' - עזרא אוריון Ezra Orion

1934 -

 

"תנועה במהירות גבוהה משנה את האנרגיה הגלויה של גופים"[101]

"רוח ח היא נגיעת התהומות בקרום האבן ו

לטיפה היא סטירה שמסריטים לאט -- --

-          -

- כל זה ה

- -

- - - צבור חלקיקים דואה בחלל הריק."[102]

"גוף מאיר המצוי בתנועה נראה לכאורה כמפיץ אנרגיית-תנועה"[103]

" - עוברות צמרמורות - "[104]

 

"איינשטיין הסיק כי אור חייב להיות כבד ." [105]

" - - וצמר - מורות - צרי - חה - ה - -

- -

- - -

- שש - - מ - - - ע - ע - ! - -

- - -

- י - שש - - ר - - אל - ל ! - -

א - - יו ו - - א - - לו - - הי - ם - ם - ! - - " [106]

"המסה והאנרגיה זהות : E=MC2 " [107]

"או שהנה אותה אבחת הדף - ף -

בשמונה ורבע בבקר - - - אוגוסט - 45 -

- - בהי - רו - שי - מה - ה - " [108]

 

"חומר הוא אנרגיה קפואה " [109]

"עוברים - אנשים - אנשים - אנשים - לשימוש - חד פעמי - -

- טורסו מטוס -

עוברים רכסי מח חורים בגבה רב - " [110]

 

מתוך שני מקורות הבאתי את הדברים שנרשמו לעי"ל. האחד, משפטים מתוך ספר מדע פופולארי, הבא להציג את גרעיני הגותו של אדם שהשפיע יותר מכל על תולדות המאה שלנו.

ביניהם שזרתי קטעים מתוך ספר שירה של עזרא אוריון - הבזקי מחשבה שהם תולדה שלאחר 1905. הבזקי מחשבה מעוצבים באותיות, נאספים במילים ומקוטעים בקווים. חורטים ומעצבים יצירה פלסטית רבת שנים. יצירה הנוגעת ומתפלשת בקיים, החודרת אל התהומות ומרקיעה אל האין-סוף של אדם הצופה אל האין-סוף ויודע שהכול אבק.

עזרא אוריון נולד בשנת 1934 בקיבוץ בית אלפא - Beit Alfa גדל בקיבוץ רמת יוחנן

Ramat-Yohanan , את לימודי האמנות בבצלאל - Bezalel Academy of Art and Design , ירושלים - Jerusalem , סיים בשנת 1952. בין השנים 1964-67 למד בבי"ס לאמנות בסנט מרטין - ( Saint Martin's School Of Art ) ובלונדון - London למד ברויל קולג' אוף ארט ( Royal College Of Art ) . בשנת 1967 עבר להתגורר במדרשת שדה בוקר - Sde Boker . בין השנים 1971-77 שימש כמנהל בית ספר שדה במקום. שם הוא מתגורר ויוצר גם כיום.

עבודתו של אוריון לפני הגיעו לשדה בוקר מאופיינת בפיסול המותאם לתצוגה בגלריות. זהו שלב בו הוא עובד בברזל ובאבן בקנה מידה מקובל. אך יחד עם זאת, הוא מתרשם עמוקות מהמבנים של הכנסיות הגותיות. אותה פריצה חדה אל הרקיע הבאה לידי ביטוי חיצוני ואותה תחושת התעטפות מיסטית סגפנית שבתוך המבנים הנותנים את אותותן במחשבתו ועבודתו של אוריון. את דעתו על הפיסול לפני שדה בוקר מביע אוריון בדברים שכתב ב – 1968, שנה לאחר הגיעו לשדה בוקר.

"הפיסול היום הוא בעיקרו פיסול הכרכים הגדולים ... אין הפיסול מעצב את הכרכים, הכרכים הם המעצבים אותו. הגלריות הן איי הקיום של הפיסול הזה. אלה הם מגרשים קטנים נמוכי – תקרה, מוקפי קירות. על 'פיסול הכרך, לעבור דרך דלתות. עליו לתאום את מידותיהן. הגלריות מעצבות אותו. הוא ערוך על כנים או על הרצפה, מואר ניאון. לעיתים הוא עולה מעט במידותיו על מידות האנשים, לעיתים הוא עוד קטן מהם. זהו פיסול זמני. עליו לצאת מן הגלריות כשם שנכנס אליהן – כדי לפנות אותן לנדחסים אחריו. אין לו מקום, הוא קל, הוא עשוי חומרים המאפשרים לו לעבור דלתות. לעיתים הוא מוצא ל' תערוכות באוויר הפתוח ' כדי לשוב לאחר זמן קצר ולהידחס אל תוך הבתים. הוא נשלט ע"י כרך אלים לאין ערוך ממנו. זהו פיסול מיניאטורי. מיניאטורות אינן מחוללות באנשים חוויות רוחניות מעבר לעוצמה בינונית.

יש לחולל באנשים חוויות בעוצמה רוחנית גבוהה. כדי שהפיסול יעשה זאת, עליו להיות אחר - ;

גודל – הפיסול חייב להיות גבוה הרחק מעל האנשים. גבוה עשרות מטרים. משתרע על מאות

מטרים.

שליטה – הפיסול חייב לשלוט בכל החלל שבו נמצאים האנשים סביבם, מעליהם, מתחתם. להכיל את האנשים בחלליו הפנימיים והחיצוניים. חללים גדולים שוקעים ועולים, גואים ושוקעים. פריצות אור לתוך מסות גבוהות של חושך, חושך עטוף בטון."[111]

 

אוריון מתפתח מאמן הדוחס את יצירותיו הזמניות אל תוך חדרי הגלריות ומהן אל מרתפי האוספים, מאמן שעבודותיו הולכות לאיבוד בתוך ים גורדי השחקים, הכבישים והגינות, לאמן היוצר פסלים אשר קוראים תיגר ליצירתו של האדם, לקוביות הבטון הסוגרות עליו ולזמניות קיומו.

ביציאתו הראשונה מהמולת הכרך, יוצר אוריון כרך משלו. בקריאת התגר שלו כנגד כליאת האדם במבני הבטון המגמדים והשוחקים את האדם ויצירתו, יוצר הוא עצמו, כלא משלו. פסל השולט בחלל והנמצא סביב האנשים, מעליהם ומתחתם. כלא בדמות בתי התפילה המונומנטאליים של סוף תקופת הביניים. מעשה אדם הפורץ אל הרקיע כאומר, נגעתי באין-סוף. היוצר פתחים וחללים המתפתלים בתוכו והאדם נאסף כעובר אל בטן יצירתו, נתון לשליטתה הבלעדית של המעטפת. נזרק בין אור לחושך, בין נסיקה לנפילה אל תוך תהום, אדם חסר אונים, חווה בתוך יצירתו את חוסר אוניו. זהו שלב הפיסול האדריכלי בו עובד אוריון בגבס לשם יצירת מודלים לפיסול, כאשר הביצוע בשטח נעשה בבטון. העבודות העיקריות מתקופה זו הן: האנדרטא במצפה גדות ברמת הגולן. גובהה 14 מטר. פסל נוסף הוא פסל מעלות בירושלים. גובהו 18 מטר. וכן, תוכנית שדה הפסלים.

אוריון נזרק בין כוח, חוסר אונים, בין בראשית לאין-סוף, בין התעלות לדכדוך, בין תקווה לדיכאון. אוריון הוא תוצר מובהק של תקופתנו. תקופה האוספת אל תוכה את הקצוות, את הניגודים והם משמשים לה כחומר ביד היוצר. אוריון הוא רומנטיקן החי בתקופה אריסטוטלית, המפליא לאגד את שני הקצוות ליצירה אחת.

בעבר, שלא כמו בתקופתנו, חייב היה איש הגות לבחור בין עמדות חלופיות בפילוסופיה של הרוח. הוא יכול היה להיות או מוניסט או דואליסט. אם היה מוניסט, יכול היה להיות או מטריאליסט או אידיאליסט. אם היה מטריאליסט, יכול היה להיות או ביהיביוריסט או פיסיקליסט. חלוקה ההולכת מעמיקה ומצרה את תחומה. תקופתנו מאופיינת בתהליך של פריצה אל מחוץ לקטגוריות
הישנות.
[112] כיום, שבעי ידע ומודעים למשמעויות הכוללות של המהפכות הניאופלטונית והלייבציאנית שבאה אחריה, כאשר האחת בישרה את "מות האלוהים" ודיברה על ההרמוניה הגדולה והאחת בין האדם והטבע, בין המוסיקה , מתמטיקה ושירה שהיו לגילוייה השונים של אותה הרוח העולמית. ואשר הביאו לתקופה בה פרחה המתמטיקה ובעקבותיה להפיכת העולם למובן יותר, נפלא יותר, מקום בו מצאו האדם ויצירתו מקום של כבוד. אושיות המחשבה האריסטוטלית כמסורת, נפרצו. וההתבוננות בטבע הלכה ותפסה אופי אישי ומיסטי.[113] התפתח עניין בדברים חדשים שחשיבותם הייתה, בעקרה, בערעור הישן.

המהפכה השנייה, הלייבציאנית, מבשרת את תורת היחסות עוד בתקופתו של ניוטון. היא תורה אריסטוטלית ולפיכך אנליטית ביסודה, סחבה אחריה אך לא חיסלה את גרעיני המהפכה שלפניה.

האדם המודרני, שבע המהפכות, אשר ראה אקסיומות קורסות, במהלך מחשבת האדם. שראה מושגים מרכזיים בהבנת הסביבה הופכים לבדיחה, למד להבין כי "הקדמה איננה אלא חקר השגיאות"[114] וההתקדמות איננה אלא בסיסו של מה שהחל כמשגה. כי כל דבר הוא זמני והדבר היציב היחיד הקיים ביקום ובו כאדם, היא העובדה שהכול משתנה. מחשבה מתחלפת במחשבה והיקום והתודעה הם נחל אדיר הזורם ומשתנה כל הזמן.

את כל אלו אוסף אוריון אל מושבו, אל נופי הבראשית על שפת מצוקי נחל צין שבנגב.

אל מול "מישורי הזמן הגיאולוגי"[115] שם הוא מתכנן את "שדה הפסלים" אדיר הממדים כפיסול טוטאלי. פיסול היוצר סביבה הכופה את עצמה על האדם כמו אותם בתי תפילה גותיים. אשר שימשו את האדם בתקופתם כמתווכים בינו לבין המקום. מבנים אדירים שצמחו מהקרקע ונגעו בשמיים. ששימשו כגוף המקשר בין הגשמי לרוחני, בין הגוף לבין הנפש. שעה שהגוף והנפש, בתודעה האנושית, נחלקו לשניים, בתקופה בה החול והקודש לא חיו בכפיפה אחת. מערכת פסליו של אוריון "שדה הפסלים שבנגב", הופכת למערכת הבעתית ולחלק אינטגראלי מהנוף הסובב אותה. "קתדראלות של אור ואבן שפעולתן על הצופה היא מסוג ההשפעה העוטפת והמכוונת שיש לארכיטקטורה של האדם".[116]

 בשנת 1968 כותב אוריון: "אין קיום לפסל כיחידה בודדת. אלא כחלק מ"מערכת" "קהילת פסלים" "שדה פסלים". מערכת צורות מעל ומתחת לפני הקרקע שהן קומפוזיציה מסיבית אחת המשתרעת על פני שטח נרחב. האנשים ינועו בין צורות גדולות ובורות גדולים, בין שטחי שמש חזקה וצל כהה. יכנסו אל תוכן וינועו בחללים שוקעים ומתרוממים, לוחצים ומתרווחים, בין חושך לאור חיוור גבוה ופריצות אור עז פתאום על שפת מישור גבוה במדבר. זהו פיסול טוטאלי."[117]

 

לחיים במדבר ישנה השפעה מכרעת על מחשבתו ויצירתו של אוריון. תהליך של חיפוש הדרך לאיחוי הקרע שבין האדם לטבע הופך למרכזי בעבודתו.

"זמן – הפיסול חייב להתקיים במישור זמן גיאולוגי כמו הרים, מדרונות ומישורים. יש לבחור לפיסול חומרים שיעמדו בזמן.

מקום – פסל ומקום הם יחידה אחת שאין להפרידה: האדמה נכנסת כאן לתחום הפיסול. נוצרת היחידה "קיר-בור". הפיסול פורץ אל תוך האדמה, פיסול כלפי מטה, פיסול מתחת לאדמה.

נוף – על הפיסול לבחור לו מקום, אזור, האזור חייב להשלים, לתמוך ולחזק את הפיסול."[118]

 

מה שמייחד אותנו כבני אדם, היא היכולת המכרעת בעיצוב ראיית העולם שלנו אשר מתלכדים בה הטבע והאדם לכלל אחדות אחת. "יכולתנו לראות את עצמנו כפנים וכחוץ כאחד".[119]

אוריון חי ברגע היסטורי שבו האתיקה המדעית חודרת לכול. חדירת המדע אל תוך תכני התרבות המערבית הביאה לתהליכים של שינויים בסיסיים, חדשים ומתמידים שאין להשיבם לאחור. אורח החשיבה המדעית הפך לאורח החשיבה האנושית וכבש כל מחשבה יוצרת. ומאחר והמדע נבדל מכל ראיה מאגית של היקום בסרבו להכיר בהפרדה שבין הרוח לחומר,[120] ובסרבו לקבל את המיסטי והעל טבעי כממשות, טבעי הוא שבתהליך מתפתח זה של האחדה עם הטבע, בנוסח החשיבה המודרני, זונח אוריון את הפיסול הקתדראלי ועובר לשלב של פיסול מדברי, פיסול טקטוני שהוא פיסול המעביר את האדם במסלול חוויתי המגייס את כל החושים לקראת חווית ההטמעות עם המקום, עם האדמה, אדמת בראשית. ולאחריו, אל הפיסול במערכת השמש וכדרך הטבע אל הפיסול הבין-גלקטי. שלב אחר שלב מזכך אוריון את ההתייחסות הרומנטית מסממנים של תקופות קודמות ומתאימו אל החשיבה המודרנית. לא עוד רומנטיקה הספוגה בחשיבה מיתית, לא עוד האי-רציונאליות והטראנסאנדטאלי שולטים בה. במרחבי האין-סוף, החשיבה הרומנטית אינה מאבדת מכוחה גם אם היא נבחנת בכלים רציונאליים ואנאליטיים של תקופתנו. שכן, בעולם זה, גם האין-סוף אינו יותר מיסטי. הוא הפך לממשי. אך, מסתורי, מפחיד ומושך לא פחות מאשר בעולם של חשיבה אי-רציונאלית.

המסע באין-סוף כפי שהוא משתקף בתקופתנו, הוא מסע ממשי אל מרחבי אין-סוף הגלקסיות. הוא מסע ממשי של חלליות וציוד אל מרחבים שקודם לכן רק הדמיון הפורה של יחידי סגולה יכול היה להרשות לעצמו להעלות אל פני התודעה. אמנם, מסע פיסי זה נמצא רק בתחילתו אך, אנשי החולמים ובעלי הדמיון בימינו, לא רק שאינם חוששים להעלות את אשר בדמיונם אל התודעה, כך, דמיונם הופך לנחלת כלל החברה. בחברה שבתקופות קודמות עמדה מנגד ואף דחתה את החולמים בהקיץ, מגויסת כיום למען מימוש חלומות אלו ממש. תקציבי ענק מושקעים למטרות של שבירת מגבלות הכבידה ושליחת פלאים חדשים לבקרים לחלל. אסטרונומים העוסקים בגלי רדיו הופכים קול לתמונה וחושפים עולמות חדשים מעבר לגבולות הגלקסיה שלנו ומעבר ליכולת האופטית לקלוט.

כיום, בעזרת מיקרוסקופ הסריקה המנותבת אנו מטיילים בעולמות המיקרו שקודמינו ראו רק בדמיונם. אנחנו חודרים את המיקרו ורואים את האטום ואת הקשרים בינו לבין אטומים אחרים. בו בזמן אנו מרחיקים גם אל המקרו ואל מרחקים הנמדדים במליארדי שנות אור.

מבקיעים חלקיקים מתוך אטום המעבדות מאיץ החלקיקים כדי לחשוף את המנגנונים הפנימיים של היקום, כדי להגיע אל אבני הבניין הבסיסיים של הטבע כמו גם, אל נקודת ההתחלה הראשונית בחלל ובזמן של ההתפוצצות הקוסמית אל נקודת המפץ הגדול בו נולד היקום הקרוב אלינו. ואם זאת, בו בזמן, מעמידים את התורה עצמה בסימן שאלה. כל זאת, עפ"י מיטב המסורת האפלטונית והאריסטוטלית גם יחד.

חקר המיקרו והמקרו מנותבים ומתבצעים ע"י המוח האנושי, שיותר מכל, הוא עצמו, משמש תחום למסע אין-סופי של האדם בחקר על עודות עצמו. מסע אל תוך התודעה האנושית ואל הייצוג של התודעה, אל המוח. כיום, חקר המוח עצמו משמש חוד החנית בתהליך ההאחדה של הקיים. אנו מקשרים בין חלקיקים פיסיקליים חסרי תודעה (יסודות כימיים) עם רגשות. מקשרים בין מערכות פיסיקליות בצורתו של החומר האפור והלבן שבתוך גולגולותינו עם התודעה בעלת ההיבטים האנושיים והמיוחדים של קיומינו.[121] אנחנו מוצאים כי תופעות נפשיות נגרמות ע"י תהליכים כימיים/חשמליים המתרחשים במוח ברמה העצבית או המודולארית ובו בזמן ממומשות באותה מערכת עצמה המורכבת מנוירונים. אנחנו מוצאים שתופעות הפנים (המקרו) בטבע, נגרמות ע"י מבנה המיקרו וגם ממומשות בתוכו. אלה הם בדיוק קשרי הגומלין הבאים לידי ביטוי ביחס שבין הנפש למוח.[122] אנו מבינים את ההסבר הביולוגי לתכונות המאפיינות יצורים חיים. העובדה לקיומו של חומר חיי אינה יותר בגדר המיסטי. יחס דומה נגזר אל התודעה. העובדה שבגוש חומר אפור-לבן וקמחי שממנו מורכב המוח, יש תודעה, איננה מסתורין יותר מאשר העובדה שבגוש חומר אחר יש חיים.[123]

זוהי תקופה בה מולכת התחושה שהדרך לפזר את ערפל המסתורין היא, להבין את התהליכים. גם אם איננו מבינים את כל התהליכים, וגם אם אנחנו רק בתחילת מסע ההבנה שלנו את האי-סוף, התחושה היא שזהו המסע לו אנו מיועדים.

זהו המסע אליו יוצא אוריון, הוא מאגד את הרציונאלי באי-רציונאלי עם האי-רציונאלי שברציונאלי. את המודע שבתת-מודע, עם הבלתי מודע שבמודע, את כל התחושות עם הידיעות, את המיקרו עם המקרו. את מסורת החשיבה של המערב עם זו של המזרח. ויוצא למסע אין-סופי של האדם, מסע של התאחדות עם היקום והאין-סוף.

איני יודעת אם הליכתו של אוריון אל המדבר באה מתוך מניעים רומנטיים של חיפוש אחר הבראשית הקיומי והרצון להצטרף אל תהליכי החיים הבלתי אמצעיים עם האין-סוף היקומי, או, מתוך תחושת המרד ב"אסתטיקה הטכנולוגית ובדרקוניות האורבנית"[124] כפי שבאה לידי ביטוי ביצירותיהם של "אמני האדמה" של שנות השישים. אך ברור הוא, שלמקום קיימת השפעה רבה על עיצוב מחשבתו של אוריון, הרבה מעבר לזו שבאה לידי ביטוי ע"י "אמני האדמה". עבודתו של אוריון אינה בגדר בריחה או אמירה כנגד הכאוס מעשה ידי אדם והסובב את האדם בתקופה המודרנית. היא גם איננה בריחה מכל השכלתניות הסובבת אותנו. להיפך, השכלתניות היא כלי המשמש את אוריון לעילה ולעילה. אוריון מתגלה כאמן באיסוף עובדות, עיבודן וצירופן לכלל יצירה המשמשת ככלי לאותה תשוקה רומנטית של הטמעות עם המקום ועם האין-סוף. אין עבודתו של אוריון דומה לזו של רוברט מוריס ( Robert Morris ), מייקל הייזר (Michael Heizer ) ובעיקר רוברט סמיתסון (Robert Smithson ) – אשר יצאו אל המדבריות מתוך צורך להגיב לתכנים המורכבים של החברה המתועשת.[125]

עבודתו של אוריון אינה מושפעת מהעניין המחודש בטבע שהביאו התנועות האקולוגיות השונות לשימור הסביבה. כפי שבצעו וולטר דה מריה (Walter De Maria ) ודניס אופנהיים

(Oppenheim Denis ). עבודתו אינה דומה לזו של אופנהיים המנסה להציג שליטה בתהליך הטבעי. כפי שהוא בא לידי ביטוי בדברי ההסבר לעבודתו בשדה החיטה. "פרויקט זה מדגים שיתוף פעולה הדדי עם המדיום בשלביו הראשוניים של התהליך. זריעת החומר שלי וגידולו דומים להוצאת הפיגמנט הדרוש לצבע מן האדמה – ביכולתי לתכנן כרצוני את ההתפתחות בשלביה המאוחרים יותר. במקרה הזה, נזרע החומר, וגדל למען המטרה האחת – שלא יעשה בו שימוש בשיטה החותרת לתוצר הסופי .... דומה הדבר כאילו מנעו מפיגמנט טרי מלהפוך לכוח אילוזיוניסטי על הבד."[126]

דומה ההבדל בין עבודתו של אוריון לבין זו של אופנהיים להבדל הקיים שבין הגישה המדעית השולטת כיום, של מחקר מתוך חדווה קיומית של הצטרפות לתהליכי הטבע ע"י הבנתם, לבין החשיבה המאגית שהיתה שלטת בחשיבה המדעית אשר ראתה

"בידיעה כוח"[127] כפי שהגדיר זאת פרנסיס בייקון - ( Francis Bacon ), נטייה להתאים את הטבע לרצון האדם. זוהי תפיסה אשר שולטת בה המחשבה של כיבוש הטבע. של "עצירת חוקי הטבע והפיכתם מהליכיהם."[128] של אילוץ הטבע לספק דבר בניגוד לרצונו ולפעול כך שהטבע לא יהיה מחולל מעצמו. כפי שהדבר בא לידי ביטוי הן בעבודתו של אופנהיים "יבול מבוטל", והן אצל רוברט סמיטסון - (Robert Smithson ) ב"מזח לולייני".

המהפכה של אוריון נובעת ישירות מהמהפכה שהתרחשה בעקבות דבריו של בייקון "איננו יכולים לצוות על הטבע, אלא, בצייתנו לו."[129] מאין ניסיון לסדר את הטבע ע"י חיקוי הטבע. ובדרכו שלו הוא מבטא זאת כך: - "איננו יכולים עוד לשלוט בתגובה זו: לכל היותר יכולים אנו להחניף לה על ידי קבלת עול זכויותיה שלה."[130]

"גישת ההטמעות נותנת ביטוי לתפיסת האדם את עצמו כפרודה המבקשת להיטמע, להתמזג בהוויה הכוללת: להימהל באין-סופי - - כתפיסה פיסולית היא אנטי-מונומנטאלית מובהקת: איתור סמוי, מתחבא, צורות וחומרים זהים ככל האפשר לסובב, יכולת הישרדות מעטה. גישת הדיאלוג יכולה להיות חיפוש סינתזה בין שתיהן: הוקרת "ארץ בראשית" והוקרת ערך האדם. היא אולי ביטוי לציוויליזציה המודעת למשמעות ההכחדה העצמית שנושאת איתה התפוצצות מין אנושי מתועש, מנותק ועקור ממקורותיו. פיסול בגישה זו יקדים לאיתור המקום התוועדות ממושכת, מעמיקה עם המרחב המדברי שבו אתה ניגש ליצור, לא כן הזדקרות ולא כוך הסתוות, אלא, אתר לביטוי נוכחות משתלבת, קשובה ומתפתחת לאטה.

אופי הצורות והחומרים יבחרו "במשותף" עם הסובב. שילוב של הסובב באנושי. זהו "דיאלוג" של ספיגה יוצרת, איטית, סקרנית חודרת, אל "אישיותו" של הסובב המדברי. שלילת תחרות או התמודדות כדי להכריעו או להכניעו. חיפוש מימוש לדו-קיום יוצר איתו. עבודת פיסול היא מחולל. היא מהות המשגרת מניפת תהליכי הכרה, הרחק במרחב ובזמן מעבר למחולל הפיסי."[131] ועוד מוסיף אוריון "חיים באזור מדברי יכולים להיות מפגש איטי עם מסלע חשוף: עם סלעיות קשוחה, גרמית, איטית, ללא שיעור. סלעים הם מאגרים אילמים של דומיה מתרחקת לאחור אל היווצרות 'מערכת השמש' ".[132]

חיים באזור המדבר בונים דמות של אמן רגיש אשר המגע שלו עם המקום הוא מגע של שותפות ודריכות לכל גירוי, לכל מגע שיובילו למידע נוסף לאוצר האסוציאטיבי שהמקום והידע המצטבר פותחים לפניו. ואמנם, בצעד הבא אחרי פיסול מדברי, מגיע תורו של הפיסול הטקטוני. "דהיינו מיצירת פיסול כסביבה ועד להכרה שהסביבה, הנוף, קרום כדור הארץ – עצמם מהווים פיסול שעוצב על ידי הגיאוטקטוניקה בכוחה של האנרגיה הפורצת מן המעמקים ויוצרת שרשרות הרים, בקיעים ורכסים תת-אוקיאניים, אנרגיה שעיצבה את רכסי האלפים, את השבר הסורי-אפריקאי ואת תזוזת
היבשות."
[133] יצירתו של אוריון היא יצירה של הזדהות מושלמת עם המקום בו הוא חי ויוצר. מתוך הזדהות זו הוא מצטרף אל הפיסול הטקטוני של הטבע כאשר הוא מציב סלעים בשדה צין. בעבודתו "מתחם קוי אבן"[134]  


יוצר את מתחם קווי האבן בהר ארדון[135] מפלס ערוץ משלו "מול השבר I I " בהר סדום.[136]


או בנחל דרגות "מול שבר I I I ."[137]


וכן השיגור בבקעת אנפורנא בגובה 4000 מטר מעל פני הים שבהרי ההימליה – נפאל.


הצטרפות זו אל מעשה הטבע, נעשית מתוך מודעות לממדי הזמן והמרחב בו הוא פועל. מתוך מודעות זו נולדת המודעות לממדי האנוש. לרגעיות קיומו, לקטנותו וקטנות יצירתו. הפיסול הטקטוני, גם אם באופן יחסי לכל עבודות פיסול אנושי, הוא אדיר מימדים, הוא רגעי כפי שקיומו של האדם הוא רגעי: הוא נוגע במקום מתוך הזדהות עמו והיטמעות בו. "הימדדות עם מסלע ( Scsling ) היא חווית התחוורות הלעומת, הלנוכח ממדי הזמן, החלל, האיטיות, הדומיה, טווחי שנות אור - - מתחוורת בה אוניברסאליות של קהילות חלקיקים חולפות במרחב ובזמן אינסופיים: כל זה אירוע חלקיקים מרתק, קיומי, מתסכל, מדהים - - "[138]

זהו פיסול המפגיש אדם ויקום. המעלה את שאלת ערך קיום האדם אל נוכח עוצמת האינסוף. מתוך אותו תהליך של הזדהות, חתירה אל מעמקי העבר והבראשית היקומי והקיום האנושי כאחד אל משמעויות הקיומיות במשך הדורות וחיפוש המסר שאולי העבירו עמם, נזרק אוריון אל המהויות האמתיות של קיום כאן ועכשיו.

"השאלה היחידה הרצינית באמת" איננה שאלת ההתאבדות מתוך פסילת החיים האלה, אלא, שאלת המוות המתקרב והבלתי נמנע. זהו מחנה ההכחדה למיליארדים - - היית בוחר בדומיה, בצלילות ללא עפעוף ה"אבסורד" הרציני באמת היא ההתנגחות בין הדחף להוסיף להתקיים ובין וודאות המוות. "אבסורד" פחות רציני "נולד מעימות בין הזעקה האנושית ובין השתיקה חסרת ההיגיון של העולם ... בין האדם ובין אי-הבהירות שלו...".

זעקות המעמקים הנוראות באמת הן –

- - לא א למו ו ת - - ! - - ! - - "[139]

 

גרעין ההוויה האנושית המתמשכת מאז תחילת קיומו של האדם הנוגעת לכל אחד ואחד מפרטיו באה לידי ביטוי "ביצירת אמנות" אחת מני "תחנות חמיקה פזורות לאורך הדרך: תחנות הרדמת פחדים. יחסי אני-אתה עליון (מרטין בובר - Martin Buber ) הם עוד ניסוח מתכון מנוס בן-זמננו".[140]

יצירותיו של אוריון הן "תחנות חמיקה" הבאות לידי ביטוי בתחילה בעבודות העפר בערוצי הנחלים ובהעמדת סלעים על-פי מצוקי מדבר. אשר יש בהן ה"נוסטלגיה אל המקורות הבראשיתיים הקיומיים דרך הכמיהה למשמעות וללכידות "השואבת אותנו אל נרקוזה של אבהות מטפיזית, אמהות טוטאלית."[141] וממשיכות אל עבר הפיסול הבין-גלאקטי. "דחף קמאי להמראה אנכית, של אדם התופש את עצמו כיצור מקורקע, מסומרר ארצה - - דחף להתנשאות אנכית נוסקת, לביתוק המלכוד הגורדי, חסר התקווה של מצבו: להדיפה בליסטית, להישאב דרך ה"רקיעים" - - אנטי-כבידה, אנטי-כניעה, אנטי-אנתרופיה - - אתה חי אותו כדחף אבסורדי: שניות, דיכוטומיה, של קמאי-מיתי ורציונאלי בתוכך - - אתה מנסה ליצור משגרים לדחף הזה - - "[142]


תחילתו של הפיסול הבין-גלאקטי באה מתוך תחושת האדמה. מתוך תחושת האמן המצטרף אל כוחות הטבע "אל אנרגית הפיסול הטקטוני של הטבע לאין-סוף אנרגיות, ומכאן לתחושת חוויה של הצטרפות אל האינסופי."
[143] בשלב זה יוצר אוריון כן שיגור הנפרץ בתל עפר "תל-אבק" שבשדה רמון.


ומעפיל בשני מסעות בעמק האנפורה שבהרי ההימלייה,


כדי לבצע את "מסלול ההמראה הרוחנית". היצירה האנושית הופכת לתהליך ההתמודדות האנושית עם הקושי הקיומי. תהליך העמידה הרוחנית בקשיים הפיסיים והפסיכולוגיים כאחת. הקשיים מהווים חלק מהמימוש היצירתי האנושי אשר נמתח אל עבר מגבלות היכולת. אוריון הוא אמן בעל אישיות יצירתית הצופה אל העולם כאל מה שנועד להשתנות ועל עצמו כמכשיר לשינוי. הטיפוס אל עמק אנפורה, הקמת "מסלול ההמראה הרוחנית" אינם מטרות בעיניו. יצירותיו הן אמצעים לא מקודשים לביטוי הרף-העין של הקיום האנושי, מול עוצמות הזמן, המרחב והאנרגיה של היקום. הוא מודע לחוסר התקווה הקיומי הבסיסי של האדם, אך, הידע והמודעות משמשים ככוח מניע למתוח עד גבולות היכולת האפשריים. ולממש, למרות המגבלות ולמרות היות האדם "אבק אדם בתוך סופות האנרגיה של היקום."[144] יצירה שרק הדמיון העלה אותה אל פני המציאות. נראה, שמתיחת גבולות המציאות האישית ומימושה אל עבר הדמיון, הוא הדחף היצירתי העומד מאחורי אוריון.

יותר ויותר נוגעת האמנות במדע והמדע באמנות, בתשוקתו של האדם לחוות את תחושת ההטמעות במרחבי היקום. שניהם גם יחד, המדע והאמנות עושים זאת ע"י הרחבת גבולות המציאות האנושית אל עבר הדמיון. במילים אחרות, מימוש הדמיון והפיכתו למציאות.

בתהליך התפתחותי זה הנובע מתוך מודעות לחוסר התקווה האנושי, להיות אדם – "אבק" וע"י זאת, מתוך ניסיון למרוד כנגד הרף-העין של הקיום האנושי. כך, זונח אוריון את הפיסול "החומרי – חזותי" ומממש את הידע שהצטבר בתקופתו, אל עבר פריצה אל תחום "הפיסול האנרגטי". תחילה הוא מציע לשלוח אלומת אנרגיה אל תוך הפוטוספירה של השמש כמחווה לאיקרוס. יצירת קונוס אנרגיה הנע במהירות האור וחודר לפוטוספירה של השמש ע"י שיגור אנרגית רדיו. אוריון "מציב פיסול אנכי מעבר לתחום הכולל את ניסיונות ההרחבה של מושג הפיסול. המתרחש רק בין הליתוספירה, עליה עומדות רגלינו, ובין הסטרטוספירה, תחום העננים שאליו מכוונים רבים מקבוצת SKY ART במרכז לאמנות וטכנולוגיה M.I.T פיסול אנכי זה לעבר החלל .... – יש לו רמיזה רעיונית בפסלי 'העמוד האין-סופי' של ברנקוזי ובפסל המעלות של אוריון."[145] (פסל המעלות של אוריון מוצב ברחוב הרצוג בירושלים, עשוי בטון יצוק, ומתנשא לגובה של 18 מטרים.[146] )

 קרן אור כמדיום, מתקבל אצל אוריון כמייצג מושלם של הפיסי והרוחני שלו כאדם וכחומר. ובהתאמה מושלמת עם הנוסחא E=MC2 . אך, מעבר לזה, הוא מגדיר את רעיון הפיסול האנרגטי כ"חזרה אל הראשוני ביותר, המהותי ביותר – אל שורש הכוחות."[147] זהו רעיון "הנושא איתו את מושג הבלתי-נראה, ה- Nonretinal Art שהועלה ע"י מרסל דושאן - (Marcel Duchamp), ואת מושג הויתור על חישות, כשהחוויה היא בתחום ההכרה בלבד."[148]

זוהי ההכרה הממומשת ע"י טכנולוגיה והפונה אל ההכרה. פיסול של דמיון ומציאות המתחלפים תדיר, מתגברים האחד את השני והופכים לישות חיה הקיימת בזכות עצמה. פיסול שהוא מעשה בראשית. המתקיים בו זמנית במרחבי היקום ובתודעת האדם.

כזה הוא מטיל האנרגיה ששוגר מתחנת סוכנות החלל הישראלית בבר-גיורא בערב יוני חם של שנת 1989. פסל בדמות מטיל אנרגיה מיליארד קילומטר אורכו, במהירות האור, הניצב למישור הגלקסיה שלנו, עפ"י מיטב החישובים המתמטיים בני זמנינו. זאת, כדי שלא יאבד, במידת האפשר, מעוצמתו, מכוון אל עבר אין-סוף היקומים. ביקום שהולך ומתרחב, הולך ומתרחק.

כך מתאר אוריון את עבודתו זו. "זוהי פריצה של הפיסול מן ההיסטוריה שלו: מן החומרים שבהם עוצב מאז הפריהיסטוריה - לכדי ישויות אנרגיה סמויות, אדירות מימדים, המשוגרות מאנטנות רבות עוצמה, במהירות האור, אל הטווחים הבין-גלקטיים, אל טווחי זמן אינסופיים - - - ."[149]

קוטר המטיל ששוגר 15 ס"מ (בגלל מגבלות הטכנולוגיה. שכן, אוריון ביקש לשגר מטיל בקוטר גופו הוא). שעה – משך שיגורו, בהגבהה אנכית בניצב למישור הכבידה של שביל החלב אל "מיפתח ביקום הנראה, אנכי אנטי - גרביטאי , קתדראלי, אנטי - אנטרופי - מפסיד רבע מכוחו בפריצה מתוך האטמוספירה - נוטש את מערכת השמש תוך חמש וחצי שעות – חולף על פני החללית וויאג'ר 2 ששוגרה ב - 1977, תוך זמן דומה – אל האינסוף הבין גלאקטי - - -

פיסול לאקוני, קיומי, של מין אדם אקראי, חולף, החוצה אי-שם את החלל הבין גלאקטי - - - אל אין-סוף היקומים - - - "[150]

 אנרגיה מתחלפת באנרגיה המאיצה ומתחלפת שוב בדמות האנרגיה הראשונית. יצירה אנושית, מסע אנושי אל האינסוף. מאחר והגורם האנושי כלול בו, יהיה תמיד מסע זה, נידון להיות מסע בעקומת חלל זמנית. (במסע חלל זמני, שבים תמיד אל מקור היציאה – אל עצמו).

 


 

פרק ה' : סיכום

"סוף שנות ה-ה50 אינן זמן של אוונגרד. זהו זמן בו האמנות עוצרת, מתארגנת ומרכיבה מחדש אסטרטגיות קיימות. האוטנטיות של אמנות זו אינה יכולה להימדד ע"י חידושים בצורות ובסגנונות היסטוריים של האמנות. עלינו לשקול מחדש מה אותנטי באמנות: האם הצמצום בגבולות הקבועים בהיסטוריה של האמנות או הכוח והאינטנסיביות של עבודה אינדיבידואלית, מעבר לקווים ההיסטוריים. ... (מ. שנקבורנר, אוצר "דוקומנטה 6" בשנת 1977 ו – "דוקומנטה 8" בשנת 1987 גרמניה.) זהו אפיון המצב. סטטוס-קווה. לולאות לרוחב החזית. האמנות ממשיכה להעלות גירה את תולדות האמנות. הגיע שעתו של הפיסול לפרוץ – מעבר למריונטי אל מהירויות האור, מעבר למופשט של מלביץ - Kazimir Malevich אל ישויות סמויות אדירות מימדים, החוצות את החלל הבין-גלקטי במהירויות האור – מעבר לעמוד האין-סופי של ברנקוזי, מעבר לכל מונומנטאליות אפשרית. שיגור של מטיל אנרגיה, מיליארד קילומטר אורכו, 15 ס"מ קוטרו, בניצב למישור של הגלקסיה הזאת, במהירות האור - מעבר לפרוייקט של פיסול טלרובוטי שהצעתי לנאס - NASA לבצע ע"י המארס-רובר העתידי על שפת מצוקי ולס מרינריס של המאדים - - - . "[151]

דומה המרחק שצעד האדם על פני תולדות האמנות בין קספר דויד פרידריך - 1774 , לבין עזרא אוריון – 1934 ועד ימינו, למרחק שצעד, דרשותיו של דיוניסיוס - Dionysius אוריאופטיגה בן המאה החמישית לספירה. שהעלה עוד במאה החמישית את הטיעון ש"אהבת אלוהים היא אהבה כוללת היא ממלאת את הטבע כולו, ולפיכך ממלאת כל פיסת חומר. על כן, לא זו בלבד שאהבת אלוהים מושכת אליה כל פיסת חומר, אף שכל פיסה נמשכת בהכרח אל כל פיסה אחרת."[152] ועד רעיון הכבידה של ניוטון - ( Sir Isaac Newton ) בן המאה השבע-עשרה.

זהו התהליך היצירתי בתולדות מחשבתו של האדם, ההולכת ומרחיבה גבולותיה, כנוגסת עוד ועוד בתוך ממדי האין-סוף. זהו תהליך הנעשה שלב אחר שלב. רבים הם בין יוצקי השלבים בעליה ההדרגתית הזו אל מרומי המחשבה האנושית. מאורעות שונים נוטלים חלק בעיצוב הכיוון אליו תפנה מחשבת האדם. לכולם השפעה מצטברת. וכפי שהרעיון, שאהבתו של אלוהים מביאה את כל הדברים יחד למשוך זה את זה התגלגל והגיע עד קפלר - ( Johannes Kepler ) וניוטון אחריו. כך מתגלגלת החשיבה הרומנטית מדור לדור, לובשת ופושטת צורה בהתאם לזמן ולמקום, מסננת ומזככת את עצמה עד הגיעה אל הגרעין הבסיסי והיסודי של מהותה. כאשר, בכל הזמנים ומקומות, היא עוסקת ברעיון הגרעיני של היחס שבין נפש האדם ושאר היקום.

מאז ימי האדם לא הרפתה התשוקה להשגת הנשגב, כפי שמציג זאת לונגינוס - Cassius Longinus בספרו "על הנשגב".[153] הקדמונים, כמו בני זמננו התרשמו ממישורי הסחיפה המעורצים. הם התרשמו מנגיסות המסות של הסלעים וממסעות השיבה האינסופיות של הבליה, ממצוקים וממכתשים.[154] נופי האין-סוף המדבריים, עוצמת השקט, ועוצמת נוכחות המקום המכתיב את החיים, לא היו זרים מאז ומתמיד. הם הקרינו עוצמה חסרת גבולות, ומעבר לכך, הכתיבו לאדם את תמונת המודעות העצמית שעמדה לנגד עיניו אל מול עוצמת נופי האין-סוף. "ואמנם, בהר הנגב ובסיני נשתיירו שרידי תרבויות של שבטים חצי-נוודים מתקופת הברונזה התיכונה אשר נהגו למקם קבריהם על קו הרקיע על פני פסגות הרים"[155] ובתודעת האדם, נצח נפגש בנצח.

גם מבני הכנסיות הגותיות אינן רחוקות במטרותיהן מאותן מטרות אשר הציבו לפניהם בוני מגדל בבל [156] - Tower of Babel . אלא שכל אלה, פעלו מתוך תחושה של חפיפה ושלמות מלאה בין האדם לטבע. היה זה פרידריך שילר אשר העלה לתודעה האנושית, המסה שלו על השירה הנאיווית והסנטימנטאלית על הנשגב, את הקרע הבלתי הפיך ההולך ומעמיק בין האדם לבין הטבע. קרע, שהוא פרי ההתפתחות התרבותית שהאדם פוסע בה כבמסע שאין לו חזרה. מאין, אכילה מפרי עץ הדעת אשר, לאחר שנוגסים ממנו, אין כל אפשרות לשוב ולקבל את סביבתך כפי שקיבלת קודם לכן. מעבר לזה, האדם נעשה מודע לסופיות קיומו הוא, לנתק שבינו לבין הסובב אותו. ככל שגברה המודעות העצמית ביחס לטבע, גברה תחושת הקרע בין האדם לטבע. וככל שגברה תחושת הקרע, גברה תשוקת ההטמעות. וככל שגברה תשוקת ההטמעות, כן גברה אוזלת היד ותחושת הדין שנחרץ.

פרידריך, בהתאמה שלמה עם דרכי החשיבה הרומנטית של תקופתו מושפע מתפיסה ניאואפלטונית מקסימליסטית, המושתתת על הלכי מחשבה מיסטיים טרנסדנטאליים, מבטא תהליכים אלו בעבודתו. ועם זאת, נראה גם אצלו תחילתו של שינוי בדרכי הביטוי האמנותי הפונה אל עבר התמצות והזיכוך אל עבר המינימליזם לשם הבעת הגרעין המהותי של החשיבה הרומנטית. היו אלו עבודות שהקדימו את תקופתן. (ראה, הנזיר על שפת הים.)

במידה רבה היה בהם ניבוי לדרך בה יבחר להיאבק אחד מגדולי הפסלים של תקופתנו, קונסטנטין ברנקוזי. כבן לתקופה בה התחולל המאבק בין שאריות עולם החשיבה המיטי והאירציונאלי, לבין עולם ההולך ונשלט ע"י הרציונליזם האנאליטי. שורשי הרומנטיקה הניאואפלטוניים נחשפים לעולם בו המיתוס נדחק ע"י נתוני המדע. ולא רק זאת, הנתונים שהמדע מביא עמו, גדולים ומהממים מכל דמיון. זהו עולם בו נושאים שנחשבו כשייכים לתחום האי-רציונאלי הופכים לרציונאליים עם הרחבת השכל. נושאים שנחשבו כשייכים לתחום הדמיון והמיתוס, מטופלים עתה ע"י ברנקוזי, כמו פרידריך לפניו וכמו אוריון אחריו, בדרך שכלתנית מובהקת. כאשר כל אחד מהם משתמש בכלים הפיסיים והמחשבתיים העומדים לרשותו בתקופתו. ואמנם, למרות מרחק הזמן, הידע והלכי המחשבה שבין היוצרים, צף ועולה הגרעין המהותי המשותף אותו ביקשו שלושתם להביע בעבודתם. כל אחד בשפתו, כל אחד בחומרים בהם עבד. כל אחד, במושגים ובטכניקה שאפשרה לו תקופתו.

"הנודד מעל ים הערפל" של פרידריך, צילומים שהביא אוריון מ"ביקעת האנפורה", מעלים על פני המודע את אותה הערגה הבסיסית המקוננת באדם בכל מפגש מעין זה עם הטבע. נופי עמק אנפורה של אוריון טומנים בחובם את אשר טומן בחובו הר ה"וטסמן" של פרידריך. ערוצי הנחל של אוריון ופסלי הנשיקה והשינה של ברנקוזי, ממחישים את אותה שייכות וקשר בלתי אמצעי עם האדמה, האבן. וכולם יחד, הנודד של פרידריך כמו האישה באור זריחה, כמו הנזיר על שפת הים וכמו עבודותיו של ברנקוזי, העמוד האין-סופי והציפורים, משגרי התודעה למיניהם של אוריון, יחד עם פסליו מעל צוקי המדבר ועד שיגור מטיל האנרגיה אל החלל הבין-גלאקטי, כולם יחד משגרים את התודעה האנושית אל מרחבי האין-סף, קוראים לו הנני!

המחשבה הרומנטית אינה מבצר סטטי שאין יוצא ואין בא אל תוכה. הרומנטיקה היא הלך מחשבה דינאמי הלובש ופושט צורה בהשפעת הזמן והמקום. אך, תמיד ישמר בה הגרעין הבסיסי הרגיש לחשיבה הקיומית של בן חלוף. כחוט השני עובר בה המסר של געגועים, כיסופים וכמיהה של אדם בן חלוף אל האין-סוף. כל זאת, כחלק אינטגראלי ממנו, משולב גורלו של האדם הבלתי ניתן לערעור של הפרידה מן הנצח. השנים והשינויים שחלו בתרבות האנושית עם הזמן לא הכהו מעוצמת תשוקתו של האדם. ואין זה משנה אם הוא חי בתקופה הנקראת "רומנטית" או "תעשייתית" או תקופת "כיבוש החלל".

רומנטיקאים, ובמיוחד הפאנטאיסטים שביניהם, תמיד יחפשו בדרכים שונות להביע את ערגתם הבלתי אפשרית למימוש. ומתוך אותה שקיקה להתמזג עם הנצח, יקפיאו את רגעי התפילה. ---

- רגעים של נצח -

 

- סוף -


נספחים :


השוואת יצירותבמסגרת העבודה נתבקשתי ע"י המנחה להסביר מדוע לא כללתי את יצירתו של רותקו בעבודה.

תשובה לשאלת המנחה

לעיתים, קשה יותר מלאכת הוכחת הדחייה ממלאכת הוכחת הקבלה. אך שני אמנים גדולים דחיתי מלהתייחס ליצירתם בעבודה זו. והחלטה זו התבקשתי לנמק.

האחד, קזימיר מלביץ - Kazimir Malevich - ( 1935 – 1878 ) השני, מרק רותקו - Mark Rothko - ( 1970 – 1903 ) .

מאז התקופה הרומנטית של המאה ה- 18, יש בה בכל יצירה ובודאי ביצירה האמנותית, משהו מהאלמנט הרומנטי.שכן, עם הולדת הרומאנטיקה, מת שלטונו של האובייקטיביזם המדעי. וכל דבר הנצפה או הנעשה ע"י האדם, אם בגדר הניתוח הרציונאלי או החשיבה האירציונאלית, עוברים תהליך של סוביקטיביזצייה . היצירה האמנותית הפכה מדיווח קר ומנוכר של המציאות לתיאור אישי ואותנטי של יוצרה.

יוצא מכאן, שכל יוצר לאחר התקופה הרומנטית יכול להיחשב ליוצר רומנטי. ומכאן, בעבודה שנושאה "תהליכים באמנות הרומנטית" עפ"י קריטריון זה, צריכה הייתי להכניס את כל האמנים מאז ועד היום. אלא, שבעבודה זו,חיפשתי להציג את הרומנטיקה כתהליך מחשבתי היכול לבוא לידי ביטוי בצורות ובאיכויות שונות בתקופות שונות עפ"י ההדגשים והאפיונים המחשבתיים של התקופה בה הם באים לידי ביטוי. במילים אחרות, היצירה הרומנטית לובשת ופושטת צורה, משנה צורות ביטוי, תכנים וזוויות מבט כאשר בכל המקרים החוט המקשר הוא, מתן ביטוי להכרת האמן בכמיהתו הבלתי ניתנת לפיתרון אל המציאות האינסופית.

חוט השדרה בעבודה זו נבנה מתוך ניתוח הלכי המחשבה המשתנים לגבי מקומו של האדם בתפיסת המציאות המשתנה בכל תקופה ותקופה.

עבודה זו מתחילה מהתקופה הרומנטית. תקופה המאופיינת בעלית קרנו של הדמיון פורה של יחידי סגולה ובעקבות זאת, הפיכת השכל לכלי משני במחשבת האדם. תקופה בה נדמה כי הדמיון האנושי מקדים כל מציאות, ומושגים כמו מטאפיסיקה ומיסטיקה הופכים למרכזיים בכל מחשבה יוצרת. תקופה בה מתנהל מאבק בלתי נלאה בין החומר לרוח, מתוך מחשבה שהאחד מתקיים על חשבון רעהו.

 

בסיומה של העבודה אני מתייחסת לתקופתנו, תקופה בה המציאות שהאדם נחשף אליה

( במידה רבה הודות לטכנולוגיה ) מקדימה ומהממת את הדמיון והשכל גם יחד.

זוהי תקופה בה האדם, ולא רק יחידי סגולה, מודע לעוצמת המציאות ולמידותיו במציאות זו. והדמיון והשכל האנליטי משמשים ככלים שלובים להלך, לבחון ולהבין מציאות זו מתוך ידיעה שתמיד תהיה המציאות הנתפסת על ידו חלקית, בגלל מוגבלותו הוא. זוהי תקופה בה המטאפיסיקה – מתה. מוגבלותו של האדם אינה עוד תעודת הכשר להוצאת כל הלא מובן אל מעבר לפיסיקה. ובאותה המידה, המיסטיקה מפנה את מקומה אל הידיעה שלא הכול מובן, שהמסתורי גדול מהידוע. אך שניהם גם יחד מרכיבים כוליות שלמה של הטבע. וזאת היא התקופה בה יותר ויותר תופסת מקום מרכזי המחשבה כי החומר הוא הרוח ורוח הוא חומר ושניהם משמשים ביטוי מושלם מתוך אין-סוף ביטויים טבעיים אפשריים.

במהלך שתי תקופות אלו וביניהן, מתנהל תהליך רצוף מאבקים המעצבים את דרכי המחשבה העיקריים של התרבות המערבית כאשר האמנות הפלסטית לוקחת חלק פעיל בביטוי ועיצוב תהליכים אלו.

בחירת האמנים להצגה בעבודה עיונית זו, נעשתה על בסיס של התאמה לתקופות אלו ול"תקופת הביניים" המאופיינת בפתיחת גבולות המודעות לתפיסת עולם בעל ממדי חלל וזמן יחסיים המביא עימו פתיחת גבולותיה של התרבות המערבית לתרבויות המזרח והדרום.

אי לכך, היה על האמנים שבחרתי לענות בעבודתם לא רק על הגדרות האמנות הרומנטית. עבודתם חייבת להציג נאמנה את התהליכים בתקופות בהן הם פעלו. כלומר, שימוש בכלים, דרכים וידע התואמים את התקופה לשם העברת מחשבה שגם היא תואמת את תקופתם. כל העבודה בנויה על הוכחת ההתאמה בין יצירתם של שלושת האמנים: ק.ד.פרידריך, ק. ברנקוזי וע.אוריון לביטויים הרומנטיים הבאים לידי ביטוי בתקופתם. באמצעות אמנים אלו מנסה אני להציג רצף של תהליכים בהתפתחות המחשבתית של האדם והדרכים בהן מחשבה זו באה לידי ביטוי בעבודותיהם.

 

 

קזימיר מלביץ והסופרמטיזם

"היצירה האינטואיטיבית צריכה לצמוח מהלא כלום. הנה הבורא האלוהי המסדר גבישים כדי שיקבלו עליהם צורה אחרת של הוויה. הנה נס .... גם ביצירת האמנות חייב להיות נס .... הצורות של הסופרמטיזם ושל הריאליזם החדש בציור, מהווה הוכחה לאפשרות לבנות צורות מהלא כלום, צורות הנגלות ע"י התבונה האינטואיטיבית."[157]

"הריבוע אינו צורה תת מודעת. הוא מהווה צורה של התבונה האינטואיטיבית. אלה הם פניה של האמנות החדשה. הריבוע הוא תינוק מלכותי חי. הוא מהווה צעד ראשון של יצירה טהורה באמנות. .... עולם האמנות שלנו הפך חדש, ללא אובייקט, טהור .... כל צורה היא חופשית ואינדיווידואלית. כל צורה היא עולם מלא".[158]

מספר גישות חזקות באות לידי ביטוי בסופרמטיזם של מלביץ.

גישה פלסטית טהורה של ניסיון כדי להגיע אל ביטוי סוד הצמצום במלואו. הוא עושה זאת בחפשו אחר הצורה הטהורה, התנועה הטהורה והצבע הטהור. זוהי גישה פלסטית טהורה והאופיינית לתקופה. שכן, זוהי הבעיה עימה התמודדו אמנים כמו ואסילי קנדינסקי - (Wassily Kandinsky ) ואחרים. ואין לה ולא כלום עם הרומנטיקה, כפי שהגדרתי את המושג לצורך עבודתי.

הצורה הטהורה היא הצורה הגיאומטרית שאינה מייצגת כל אובייקט בטבע עפ"י מלביץ.

התנועה הטהורה היא תוצר של המתח הנוצר ממיקומה של הצורה בחלל בלבד.

הצבע הטהור הוא האור הלבן המכליל את כל אין-סוף גלי האור.

אלא, מלביץ מלביש על ניתוח מתמאטי זה, מסר הטעון חשיבה מאגית ומיסטיקה נוצרית כבדה. ואין בכך משום הפיכתו לרומנטי.

ה"טהור" של מלביץ בנוסף לפרוש של ניתוק אסוציאטיבי מכל מראה טבעי, מקבל עליו פרוש נוסף, מיסטי בעיקרו. מלביץ גם מעמיד את האמן בדרגה השווה לזו האלוהית של היוצר יש מאין. גישה שהייתי מגדירה אותה כאנטירומנטיקאית ביסודה. שכן, הרומנטיקה מקבלת את הטבע כאין-סוף. סיטואציה שבה אין כל אפשרות ליצור יש מאין ובוודאי לא לאדם.

מלביץ יצר אמן היוצר את האין-סוף הטהור. ובכך גם ביטל כל מתח בין תשוקתו של האדם לאין-סוף וחוסר יכולתו לממש תשוקה זו. תנאי הכרחי ליצירה הרומנטית כפי שהצגתי בעבודתי זו. עם זאת, החשיבה המיסטית הכבדה אותה מביא מלביץ כגרעין מובנה ביצירתו, אינה תנאי לחשיבה רומנטית ובוודאי לא תנאי מספיק.

 

 

מרק רותקו.

 

מרק רותקו הוא מאמני הרומנטיקה הרגישים והמעולים מאז התקופה הרומנטית ועד ימינו.

לא מעט התלבטתי עד שהגעתי למסקנה שאין הוא מתאים להצגה במסגרת עבודתי זו. רגישותו זו באה לידי ביטוי הן ברקע התיאורטי המסתמך על מיטב ההוגים והחוקרים, מתוך הבנה עמוקה של דבריהם והתלבטויותיהם והן בדרך בה הוא מוציא אל הפועל את דברי הגות אלו במסגרת אמנותו הפלסטית.

כל עבודתו של רותקו הינה בעלת ביטוי קיומי. העבודות ביצירות יחידות וכן עבודתו הכוללת, מתחילתה ועד סופה, הן ביטוי פלסטי, מהמם ברגישותו למאבק הטראגי של האדם בין תשוקתו לאינדיבידואליזם והכרה ייחודית לבין, המוגדר , לבין הבלתי מוגדר, בין הצורה לחומר, כפי שהגדיר ניטשה - Friedrich Nietzsche .

שכן "המאבק בין חומר לבין צורה הוא שלם ואמיתי רק אם הוא מקיף את התהליך כולו, רק אם אפולון - Apollo הוא גאולתו של דיוניסוס. ודיוניסוס הוא גאולתו של אפולון. הטרגדיה היא אמת רק בתנאי שהצורה מתגברת על החומר והחומר מתגבר על הצורה שהתגברה עליו, הורס אותה ומשיבה אליו.

העליצות שבשמחה לברוא לשם הרס – זוהי הטרגדיה המסמלת ככה באורח אמיתי את המציאות כפי שהיא. (אך גם) מרידת הצורה בחומר היא תנאי לטרגדיה כשם שהיא תנאי
למציאות."
[159]

"הטרגדיה, אשר מציגה את האמת כהרגשת אחדות בלתי תוכנית עם המציאות כולה, נושאת בתוכה בהכרח, בגלל היסוד האפולוני שבה, כמיהה לתוכן, לתיאוריה, לראיה ברורה ומנוסחת. מתוך הטרגדיה עצמה עולה הדרישה האפולונית להציג את הכולות כחלקית."[160]

יצירתו של רותקו היא יצירה של ישות צורנית אינדיבידואלית המספרת את סיפור המאבק הטרגי עפ"י ניטשה. בטיפולו זה בטרגדיה, משתמש רותקו בכלי עזר העומדים לרשותו בדמות תורת התפתחות המודע והתת-מודע הקולקטיבי של יונג - (Carl Jung ) וה - Recapituation Theory שהיתה נפוצה בזמנה ונגזרה, בעצם, מתורתו של יונג, ואשר הסבירה כי כל פרט מתקופתנו, בתחילת חייו חוזר על עברו או, מתחיל את חייו מהעבר הפרימיטיבי והראשוני שלו.

בחיפושיו אחר החומר האנושי הגולמי, פונה רותקו אל התרבויות הפרימיטיביות. הוא ניסה לחזור אל תפיסת העולם הרוחנית הפרימיטיבית באמצעות סמלים דתיים פולחניים. אך, יותר מכל, הוא מצא עזר במחקרי הגיאולוגים שהביאו לידיעת הציבור, באותה תקופה, את ממצאיהם בצורת דיאגראמות שהציגו רבדים של מאובנים מן הצומח ומן החי ואשר הציגו את ההשתלשלות האבולוציונית של החיים האורגנים של הרים וסלעים. ואף תמצתו את התפתחותו של האדם, תרבותו, תהליכים חברתיים וסדר השינויים שחלו בהם בתקופות השונות. ואמנם, עבודות רבות של רותקו הן השתקפות פלסטית לדיאגראמות אלו, אשר עם הזמן, החלו לשמש כסמל לאבולוציה הבראשיתית של המודעות ושל הרוח האנושית. וכתיאור לדרך התפתחותה של המודעות האנושית מראשיתה ועד ימינו כתהליך של מאבק על הישרדות והתחדשות מתמדת.

בד בבד, רותקו כאמן מודרני, מחפש אחר הביטוי הפלסטי המתומצת והאוניברסאלי של המהות הקיומית. לבעיה זו עונה הצורה הגיאומטרית ובמיוחד המלבן, שהוא תוצר התפתחותי טבעי של תמצות פיגורטיבי של אותן שכבות תודעה פרוידיאניות - Sigmund Freud ויונגיאניות ובו בזמן, גם השכבות הגיאולוגיות אשר שמשו את רותקו בחיפושיו אחר הביטוי של הראשוני.

ניטשה, רואה בכל יצירה פלסטית, דרמה אודות הטרגדיה הקיומית האמיתית. טרגדיה הבאה לידי ביטוי במאבק בין החומר לצורה. רותקו, משקיע את עצמו בתיאור הטרגדיה, בתיאור תהליכי בנית הזהות והריסתה, בתיאור הכאוס והסדר הנבנה בתוכו, בתיאור תהליכי הקיום האינדיבידואלי הרגעי עם ההטמעות המוחלטת האין-סופית המתחלפים תדיר והנגזרים בהכרח האחד מתוך השני. זהו המאבק הקיומי אותו מעביר רותקו באמצעות צורות מלבניות. לעיתים מנוגדות בצבען, לעיתים נטמעות זו בזו, לעיתים בעלות טקסטורה מוגדרת ולעיתים לא. לעיתים בעלות גבולות מוגדרים ולעיתים לא סדירים או אמורפיים, לעיתים פני שטח אטומים ולעיתים שקופים. צבעים אינטנסיביים לעומת צבעים חיוורים. וכל זאת כדי להמחיש את תחושת המאבק הבלתי פוסק בין הסערה לשקט, בין הצורה לבין החומר הנוצרת ממנו, בין הקיום האינדיבידואלי של האני המוגדר הקפוא בחלל ובזמן לבין תחושת ההטמעות והחזרה אל החומר. כל זאת, כאשר המוות נתפס ע"י רותקו, בדומה לניטשה, כאקט של הטמעות מוחלטת.

רותקו בציוריו האחרונים, בקפלה ביוסטון, בציורי החום, השחור והארגמן האמורפיים, מצייר את המוות. זו אינה אמירה הנאמרת ברמה של ניתוח פסיכולוגי המעוניינת לומר, שעבודותיו אילו מנבאות את המוות, כפי שכל ניתוח פסיכולוגי עושה. זוהי אמירה הבאה במסגרת ניתוח אומנותי הבא להציג תהליכים רגשיים ושכלתניים של אמן של עבודתו הבוגרת הוקדשה להבעה אומנותית של תהליכי הבניה וההריסה כאשר תפיסת תהליכי הקיום העצמי אינו נפרד מהתהליכים הפסילוסופיים אומנותיים בהם הוא עסק. יצירתו וקיומו הבלתי ניתן לריסון, מסמל הכאוס הבא לידי ביטוי ע"י איבוד והרס כל צורה אינדיבידואלית. ובכלל זה הקיום האינדבידואלי האישי.

רותקו בסוף דרכו האומנותית מגיע לשלב של הבעת הטמעות מוחלטת. הטמעות שאינה משאירה מקום לכל יצירה נוספת. לכאורה, כל שכתבתי מנוגד לחלוטין להחלטתי שלא לכלול את רותקו בעבודה.

בכל זאת, עמדו לפני מספר נתונים איתנים, שהיה בהם כדי לשכנע אותי שלמרות היות רותקו אומן רומנטי ולמרות שהידע המדעי ודרכי הביטוי האומנותיים של תקופתו משתקפים בעבודתו. אין עבודתו של רותקו מביעה את רוח המחשבה של תקופתו, תקופת החלל.

דווקא כל אותם ניסיונות להשוות בין יצירתו של רותקו לזו של ק.ד. פרידיריך או הניסיונות להציג את המסר המיסטי שמקרינות עבודותיו הדומות לזה של הכנסיות הגותיות. כמו ציטטות רבות המובאות מפי רותקו עצמו, התומכות בטענה שרותקו ניסה להעלות את המיסטיקה בתחפושתה המודרנית על בדיו. חיזקו בי את התחושה שאין רותקו משקף את מחשבת המאה העשרים. עידוד למחשבה זו מצאתי בספרו של רוברט יוז "הלם החדש". "אולם בכך לא די לרותקו ..... כפוי לאפשרות המוסרית שאמנותו תוכל להרחיק אל מעבר לעונג ולשאת הנטל המלא של משמעויות דתיות איתן במשאו הנכבד של התנ"ך. יתר על כן, הוא ציפה שתעשה זאת בשיא גאותו של המטריאליזם האמריקאי כאשר כל ההסכמות בדבר תורות וסמלים, שסיפקו לאומנים הדתיים של העבר את הנושאים ליצירותיהם, בטלו. רותקו נזקק לנס כדי להצליח בכך והנס, כמובן, לא התרחש."[161]

ומעל לכל עומדים לפני דברים שכתב יונג "הרוח העתיקה והתהליכים הפסיכולוגים שלה יצרו את המיתולוגיה ולא את המדע."[162]

רותקו בתקופה הכול כך דומיננטית של המדע מצייר מיתולוגיה. לכן אין הוא נכלל בעבודה זו.


 

 

ביבליאוגרפיה:

 

Maurice Besset:- The Twentieth Century, The Herbert Press 1988.

Borsch – Supan, Helmut:- Caspar David Friedrich, Thames & Hudson, London 1974.

Ionel Jianou:- Brancusi, Adam Books, London 1963.

Michael Kohn :- Romantic Vision , – Flash Art, Jan. 1985.

Polcari Stephen:- The Intellectual Roots of Abstract Expressionism. Mark Rotko, Art Mag. ,

Sep.-Dec. 1974.

Read Herbert:- Modern Sculpture, Thames & Hudson, London 1964.

Spear Athenat:- Brancusis Birds, New York University Press, New-York 1969.

Tucher William:- The Language of Sculpture, Thames & Hudson, London 1985.

Vaughan William:- Romantic Art, Thames & Hudson, London 1978.

 

אדוורד ג. תומאס:- ערך "בודהא והבודהיזם". האינצקלופדיה העברית כרך ז' ספרית הפועלים, ירושלים.

אוריון עזרא:- פיסול במערכת השמש. ספרית הפועלים, תל אביב, 1985 .

אוריון עזרא:- פיסול בין גלקטי, "סטודיו גליון 2, אוג' 89 .

אוריון עזרא:- תהומות אבק. "עקד", תל אביב, 1982 .

אפטר רות :- אומנות בעידן טכנולוגי. יחידה 12 , האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1982 .

בכלר זאב :- פילוסופיה של המדע. הוצאת האוניברסיטה המשודרת, גלי צ.ה.ל, משרד הביטחון 1987.

בכלר זאב :- תולדות המחשבה המדעית. הוצאת האוניברסיטה המשודרת, גלי צ.ה.ל, משרד הביטחון 1987.

בן אהרון ישעיהו:- גאולת המדע, שיבת הפואטיקה. סטודיו. חוברת מס. 6 , דצמבר 1989 .

בן שלמה יוסף :- פרקים בתורתו של ברוך שפינוזה. הוצאת האוניברסיטה המשודרת, גלי צ.ה.ל,

משרד הביטחון 1983.

ברגמן שמואל הוגו – וינריב אליעזר: - ערך "שופנהאואר". האינצקלופדיה העברית כרך לא' ספרית הפועלים,

ירושלים.

ברונובסקי יעקב:- מקורות הידיעה והדמיון. ספרית אפיקים, הוצאת עם-עובד 1988 .

ברינקר מנחם:- ערך " רומנטיקה" . האינצקלופדיה העברית כרך ל' ספרית הפועלים, ירושלים.

בר לב יוסף, וינריב אליעזר:- ערך "שפינוזה". האינצקלופדיה העברית כרך לב' ספרית הפועלים, ירושלים.

וינריב אליעזר:- ערכים " ראציונליזם, איראציונאליזם". האינצקלופדיה העברית כרך לא' ספרית הפועלים, ירושלים

וינריב אליעזר:- ערך " תיאוסופיה". האינצקלופדיה העברית כרך לב' ספרית הפועלים, ירושלים.

וסרמן הנרי ובן אהרון הדר:- אירופה ערש הלאומיות. יחידות 3-4 , האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1990 .

ורבולובסקי רפאל, יהודה צבי:- ערך "זן" . האינצקלופדיה העברית כרך טז' ספרית הפועלים, ירושלים.

יוז רוברט:- הלם החדש. עם עובד, תל אביב 1989 .

יקיר נדירה:- אומנות בעידן טכנולוגי. יחידה 8, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1981 .

לונגינוס:- על הנשגב. ספרית הפועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1982 .

סיגד רן:- האמת כטרגדיה. מוסד ביאליק, ירושלים, 1990 .

סרל ג'ון:- נפש, מוח ומדע. ספרית אפיקים הוצאת עם-עובד 1988 .

עמישי-מיזליש זיווה:- אומנות בעידן הטכנולוגי. יחידה 4, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

פרנס דן:- ערך "תיאוסופיה". מילון עיברי לועזי, הוצאת עמיחי, תל אביב 1982 .

קודר ניג'ל:- היקום על-פי איינשטיין. הוצאת מסדה 1987 .

שילוני בן עמי:- סוד הצמצום של האומנות היפנית. "מחשבות בעל-פה", חוברת 58 , הוצאת י.ב.מ. ישראל,

אפריל 1990 .

שילר פירדריך:- שירה נאיווית וסינטמנטאלית על הנשגב. ספרית הפועלים, תל אביב 1985 .

שפינוזה ברוך:- מאמר על תיקון השכל. הוצאת ספרים ע"ש מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

- :- ערך "ברנקוזי". האינציקלופדיה לאומנות הציור והפיסול, כרך ג', הוצאת כתר, ירושלים 1984 .

- :- ערך "רותקו". האינציקלופדיה לאומנות הציור והפיסול, כרך א', הוצאת כתר, ירושלים 1983 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] . זאב בכלר :- תודות המחשבה המדעית

[2] - בכלר זאב :- תולדות המחשבה המדעית.

[3] - פרדריך שילר :- שירה נאיווית וסמנטימנטאליסטית על הנשגב.

[4] - בכלר זאב :- תולדות המחשבה המדעית.

[5] - האנציקלופדיה העברית – ערכים " רציונליזם" ו- "אירציונליזם".

[6] - יוסף בן שלמה :- פרקים בתורתו של ברוך שפינוזה.

[7] - האנציקלופדיה העברית - ערך "שופנאאור".

[8] - האנציקלופדיה העברית - ערך "רומנטיקה".

[9] - Michael Kohn :- Romantic Vision – Flash Art - P. 56-60.

[10] - פרידריך שילר :- שירה נאיווית וסנטימנטאלית על הנשגב. ע"מ 8 .

[11] - Michael Kohn :- Romantic Vision – Flash Art - P. 56-60.

[12] - האנציקלופדיה העברית - ערך "רומנטיקה".

[13] - Michael Kohn :- Romantic Vision – Flash Art - P. 57.

[14] - האנציקלופדיה העברית - ערך "רומנטיקה".

 

[15] - Michael Kohn :- Romantic Vision – Flash Art - P. 59.

[16] - ברוך שפינוזה :- מאמר על תיקון השכל.

[17] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות ע"מ 8 .

[18] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות ע"מ 7 - 8 .

[19] - V. William:- Romantic Art P. 144

[20] - ראה ציור "הצלב על ההר" צילום מס. 1 .

[21] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות ע"מ 20 .

[22] - ראה ציור "שני אנשים מתבוננים בירח" צילום מס.2

[23] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות ע"מ 22 .

[24] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות ע"מ 10 .

 

[25] - ראה צילום מס. 3 , "פרש צרפתי ביער", 1814 שמן, 65.7 X 46.7 ס"מ.

[26] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 32 .

[27] - ראה צילומי ציורי דולמנים. מס. 4 , 14 .

[28] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 32 .

[29] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 33 .

[30] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 34 - 42 .

[31] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 11.

[32] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 43 .

[33] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 44 .

[34] - יוסף בן-שלמה :- פרקים בתורתו של ברוך שפינוזה.

[35] - האנציקלופדיה העברית ערך "שפינוזה".

[36] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 15 .

[37] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 86 .

[38] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. עמודים 80-81 .

[39] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 107 .

[40] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 89 .

[41] - צילום מס. 5 "הנודד מעל ים הערפל", שמן 74.8 X 94.8 ס"מ .

[42] - צילום מס. 7 "האישה באור בוקר", 1818, שמן 30 X 22 ס"מ .

[43] - W. Vaughan:- Romantic Art, Pg. 142

[44] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 100 .

[45] - W. Vaughan:- Romantic Art, Pg. 146

[46] - צילום מס. 10 "נקיק הצוקים", 1822-1823, שמן 73 X 94 ס"מ .

[47] - צילום מס. 1 "הצלב בהר", (קישוט המזבח של טטשו) 1807-1808, שמן 110.5 X 115 ס"מ .

[48] - צילום מס. 16 "וטסמן", 1824-5, שמן 170 X 133 ס"מ .

[49] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 100 .

[50] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות צילום התמונה "נדיר על שפת הים" .

[51] - וסרמן :- אירופה ערש הלאומיות. ע"מ 90 .

[52] - Borsch – Supan:- Caspar David Friedrich, Pg. 79

[53] - צילום מס. 22 "הקרחון", 1823, שמן 126.9 X 96.7 ס"מ .

[54] - צילום מס. 11 "בית עלמין של מנזר בשלג", , שמן 170 X 121 ס"מ .

[55] - צילום מס. 13 "מנזר ביער אלונים", 1809-10, שמן 171 X 110.4 ס"מ .

[56] - Herbert Read:- Modern Sculpture, Pg. 182

[57] - Herbert Read:- Modern Sculpture, Pg. 182

[58] - W. Tucher:- The Language of Sculpture, Pg. 42-41

[59] - האנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול, כרך ג', ע"מ 146 .

[60] - W. Tucher:- The Language of Sculpture, Pg. 41

[61] - W. Tucher:- The Language of Sculpture, Pg. 42-41

[62] - רוברט יוז :- הלם החדש. ע"מ 287 .

[63] - דן פרנס :- מילון לועזי עברי. הערך "תאוסופיה" .

[64] - האנציקלופדיה העברית הערך "תאוסופיה" .

[65] - האנציקלופדיה העברית הערך "תאוסופיה" .

[66] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 66 . צילום הפסל מס. 24 "ייסורים", 1906 , ברונזה.

[67] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 71 . צילום הפסל "הנשיקה", 1910-1909 ,אבן, צילומים 26-28.

[68] - האנציקלופדיה העברית הערך "בודהיזם" .

[69] - האנציקלופדיה העברית הערך "בודהיזם" .

[70] - האנציקלופדיה העברית הערך "זן" .

[71] - בן-עמי שילוני :- מחשבות בעל-פה. חוברת 59 , ע"מ 18 .

[72] - בן-עמי שילוני :- מחשבות בעל-פה. חוברת 59 , ע"מ 18 .

[73] - בן-עמי שילוני :- מחשבות בעל-פה. חוברת 59 , ע"מ 17 .

[74] - בן-עמי שילוני :- מחשבות בעל-פה. חוברת 59 , ע"מ 17 .

[75] - בן-עמי שילוני :- מחשבות בעל-פה. חוברת 59 , ע"מ 17 .

[76] - בן-עמי שילוני :- מחשבות בעל-פה. חוברת 59 , ע"מ 18 .

[77] - בן-עמי שילוני :- מחשבות בעל-פה. חוברת 59 , ע"מ 19 .

[78] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 67 .

[79] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 67 - 71 . צילום פסלי "הנשיקה", 1910-1909 , אבן.

[80] - W. Tucher:- The Language of Sculpture, Pg. 47

[81] - רוברט יוז :- הלם החדש. ע"מ 289 .

[82] - Herbert Read:- Modern Sculpture, Pg. 50-51

[83] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 72 . צילום מס. 30 , הפסל "שינה", 1906-1908 , אבן.

[84] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 72 . צילום מס. 30 , הפסל "שינה", 1906-1908 , אבן.

 

[85] - זאב בכלר :- פילוסופיה של המדע. ע"מ 35 .

[86] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 73 . צילום מס. 31 , הפסל "המוזה הנמה", 1910-1909 , שיש.

[87] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 75 . צילום מס. 32 , הפסל " פסל לעיוורים", 1916 , שיש.

[88] - Herbert Read:- Modern Sculpture, Pg. 80-82

[89] - Herbert Read:- Modern Sculpture, Pg. 187

[90] - Ionel Jianou:- Brancusi, Pg. 67-68

[91] - Herbert Read:- Modern Sculpture, Pg. 187

[92] - זאב בכלר :- פילוסופיה של המדע. ע"מ 31 .

[93] - זאב בכלר :- פילוסופיה של המדע. ע"מ 32 .

[94] - זאב בכלר :- פילוסופיה של המדע. ע"מ 34-35 .

[95] - Maurcl Besset:- The Twentieth Century, Pg. 94

[96] - Herbert Read:- Modern Sculpture, Pg. 80

[97] - ישעיהו בן אהרון:- סטודיו. חוברת מס. 6 , ע"מ 37 .

[98] - Spear:- Brancusis Birds, Pg. 30

[99] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 79-80 . צילום מס. 35 , הפסל "ציפור בחלל", 1924 לערך,

ברונזה מוזהבת.

[100] - נדיר יקיר :- אמנות בעידן הטכנולוגי, יחידה 8 , ע"מ 82-83 . צילום הפסל "העמוד האינסופי", 1937,

ברזל יצוק.

[101] - ניג'ל קולדר :- היקום עפ"י איינשטיין. ע"מ 5 .

[102] - עזרא אוריון :- תהומות אבק. ע"מ 36 .

[103] - ניג'ל קולדר :- היקום עפ"י איינשטיין. ע"מ 5 .

[104] - עזרא אוריון :- תהומות אבק. ע"מ 14 .

[105] - ניג'ל קולדר :- היקום עפ"י איינשטיין. ע"מ 5 .

[106] - עזרא אוריון :- תהומות אבק. ע"מ 24 .

[107] - ניג'ל קולדר :- היקום עפ"י איינשטיין. ע"מ 5 .

[108] - עזרא אוריון :- תהומות אבק. ע"מ 21 .

[109] - ניג'ל קולדר :- היקום עפ"י איינשטיין. ע"מ 5 .

[110] - עזרא אוריון :- תהומות אבק. ע"מ 14 .

[111] - עזרא אוריון :- תהומות אבק. ע"מ 28 .

[112] - ג'ון סירלו :- נפש, מוח ומדע. ע"מ 17 .

[113] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 147 .

[114] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 95 .

[115] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 28 .

[116] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 20, מדברי יגאל צלמונה .

[117] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 28 .

[118] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 28 .

[119] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 128 .

[120] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 130 .

[121] - ג'ון סרל :- נפש, מוח ומדע. ע"מ 18 .

[122] - ג'ון סרל :- נפש, מוח ומדע. ע"מ 25-28 .

[123] - ג'ון סרל :- נפש, מוח ומדע. ע"מ 25-28 .

[124] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 14 , מדברי אמנון ברזל .

[125] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 14 , מדברי אמנון ברזל .

[126] - רות אפטר :- אומנות בעידן טכנולוגי. יחידה 12 , ע"מ 80-78 .

[127] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 144 .

[128] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 144-134 .

[129] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 144-134 .

[130] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 144-134 .

[131] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 46 .

[132] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 46 .

[133] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 13 , מדברי אמנון ברזל .

[134] - עזרא אוריון :- צילום "מתחם קווי אבן", שדה צין, 1980-83 , בגודל 200X800 מ', צילום מס. 38 .

[135] - עזרא אוריון :- צילום "מתחם קווי אבן הר ארדון", הר ארדון, 1981 , בגודל 40X30 מ' .

[136] - עזרא אוריון :- צילום "מול השבר II", הר סדום, 1984 , בגודל 70X60 מ', צילום מס. 41 .

[137] - עזרא אוריון :- צילום "מול השבר III מערב", נחל דרגות, 1984 , צילום מס. 42 .

[138] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 46-7 .

[139] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 47 .

[140] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 47 .

[141] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 47 .

[142] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 47 .

[143] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 15 , מדברי אמנון ברזל .

[144] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 15 , מדברי אמנון ברזל .

[145] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 15 , מדברי אמנון ברזל .

[146] - עזרא אוריון :- צילום "פסל המעלות", ירושלים, 1980 , בגובה 18 מ' , בטון יצוק, צילום מס. 37 .

[147] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 15 , מדברי אמנון ברזל .

[148] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 15 , מדברי אמנון ברזל .

[149] - עזרא אוריון :- פוסטר בהוצאת חברת החשמל לישראל לציון המאורע .

[150] - עזרא אוריון :- פוסטר בהוצאת חברת החשמל לישראל לציון המאורע .

[151] - עזרא אוריון :- פיסול בין גלקטי, "סטודיו גליון 2, אוג' 89 . ע"מ 27 .

[152] - יעקב ברונובסקי :- מקורות הידיעה והדמיון. ע"מ 58 .

[153] - לונגינוס :- על הנשגב. ספרית הפועלים, הוצאת הקבוץ המאוחד 1982 .

[154] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 46 .

[155] - עזרא אוריון :- פיסול במערכת השמש. ע"מ 46 .

[156] - התנ"ך :- בראשית. י'- 10 , יא' - 9 .

[157] - ד"ר עמישי - מיזליש זיווה :- אומנות בעין הטכנולוגי. יחידה 4 , ע"מ 10 .

[158] - ד"ר עמישי - מיזליש זיווה :- אומנות בעין הטכנולוגי. יחידה 4 , ע"מ 10 .

[159] - סיגד רן :- האמת כטרגדיה ע"מ 36 .

[160] - סיגד רן :- האמת כטרגדיה ע"מ 38 .

[161] - יוז רוברט :- הלם החדש, ע"מ 302 .

[162] - Polcari S.:- The Intelectual Roots of Absstract Expressionism. Mark Rotko, Art Mag.,

Sep.-Dec. 1974, Pg. 126

לראש הדף